5 pää­tös­tä pa­rem­man työ­elä­män puo­les­ta

Tämä hallitus toteuttaa vihdoin sen muutoksen, jonka puolesta vasemmistoliitto on jo pitkään tehnyt hartiavoimin töitä: me panostamme ihmisten hyvinvointiin. 

Kansanrintamahallituksen ohjelma on käänteentekevä, sillä se asettaa ensisijaiseksi tavoitteeksi laaja-alaisen hyvinvoinnin lisäämisen ja ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisen. Nyt ei tehdä pienten eturyhmien politiikkaa, vaan päätöksiä jotka parantavat meidän kaikkien elämää.

Tässä viisi työelämää ja työllisyyspalveluja parantavaa päätöstä, joista et vielä ehkä tiennyt.

 

  1. Osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi on päätetty perustaa valtionyhtiö, joka palkkaa osatyökykyisiä pidempikestoisiin työsuhteisiin.

  2. Ulkomaalaislakia on uudistettu ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi sekä työvoiman hyväksikäytön uhrin oikeusaseman parantamiseksi.

  3. Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden oikeudellista asemaa on parannettu ja poimijat tuotu työsuojeluvalvonnan piiriin.

  4. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä ja työhyvinvointia kehitetään ja kuntoutusjärjestelmää sekä etuuksia uudistetaan. Hallitus tavoittelee vuoteen 2030 mennessä merkittävää työllisyyden lisäystä ennaltaehkäisemällä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä ja lyhentämällä sairastumisesta johtuvia työuran katkoksia.

  5. Työntekijöiden palkkaturvaa parannetaan vastaamaan nykyistä palkkatasoa. Työntekijälle maksettavan palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt ennallaan vuodesta 1999.