5 syy­tä, mik­si eu­ro­vaa­leis­sa kan­nat­taa ää­nes­tää va­sem­mis­toa

Näissä eurovaaleissa ratkaistaan monilta osin Euroopan tulevaisuus. Kyse on meidän kaikkien ihmisoikeuksista, työoloista ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. Jokainen ääni on tärkeä, sillä näissä vaaleissa kamppaillaan siitä, onnistummeko ratkaisemaan aikamme suurimmat haasteet eriarvoisuuden kasvusta ilmastonmuutokseen vai luisuuko Euroopan unioni äärioikeiston valtaan. Tässä viisi syytä, miksi näissä vaaleissa kannattaa äänestää vasemmistoa.

1. Ihmisoikeuksien vahvistaminen

EU:n on tunnistettava unioniin sisäänrakennetut epäoikeudenmukaiset ja epätasa-arvoiset käytännöt ja purettava niitä. Vasemmistoa äänestämällä saat europarlamenttiin edustajia, jotka työskentelevät ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta. Vasemmistoliitto puolustaisi Euroopassa kehollisen koskemattomuuden periaatetta, vapautta turvalliseen aborttiin sekä sateenkaariparien oikeuksia. Myös pakolaisuuden kriteerejä olisi uudistettava siten, että ne huomioivat lisääntyvän ilmasto- ja ympäristöpakolaisuuden.

2. Ilmastonmuutoksen torjunta

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Aloittamalla nyt riittävät toimet sen hillitsemiseksi voimme samalla lisätä hyvinvointia ja luoda Eurooppaan uutta työtä. Ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire, sillä jokainen hukattu vuosi tekee riittävän nopeasta päästöjen vähentämisestä entistä vaikeampaa. Me haluamme Euroopan laajuisen ilmastohyvinvoinnin ohjelman, jolla muokkaamme yhteiskuntaa ympäristöystävällisemmäksi. Tämä tarkoittaa niin raideliikenteen lisäämistä kuin siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin. Esitämme, että ilmastohyvinvoinnin ohjelma rahoitetaan kääntämällä rahavirrat tukemaan muutosta kohden ilmastohyvinvointia ja asettamalla hinta ympäristön kuluttamiselle.

3. Työn turvaaminen

Työ on murroksessa kaikkialla Euroopassa. Pätkätyöt lisääntyvät, matalapalkka-alojen palkkoja poljetaan entisestään ja digitalisoituminen pirstoo työmarkkinoita ja työuria. Työn perässä joudutaan muuttamaan ja toisaalta asiantuntijatehtäviin hakevista on pulaa. Meidän EU:mme vahvistaisi pätkä- ja silpputyötä tekevien työehtoja ja oikeuksia ja päivittäisi eurooppalaista työsuojelun säännöstöä. Lisäksi liikkuvan työvoiman oikeuksia yhdenmukaistettaisiin.

4. Veronkierron estäminen

EU:n pitää lisätä verovälttelyn vastaista työtä ja lisätä globaalien suuryritysten sääntelyä. Euroopan sisälläkin on merkittäviä veroparatiiseja, jotka vaikeuttavat hyvinvointivaltioiden ylläpitoa. Veronkierron takia monet maailman rikkaimmista yrityksistä ja ihmisistä maksavat mitättömiä määriä veroja – tähän on mahdollista saada muutos ja tätä vasemmisto ajaa kaikkein voimakkaimmin. Meillä on varaa hyvinvointiin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan – kyse on vain varallisuuden saamisesta verotuksen piiriin.

5. Vastavoima äärioikeistolle

Äärioikeiston nousu uhkaa koko Euroopan demokratia- ja ihmisoikeuskehitystä. Ääni vasemmistolle on ääni äärioikeiston pullistelua vastaan. Äärioikeisto ei aja tasa-arvoa, vaan heidän polttoainettaan ovat taloudellinen eriarvoisuus, tuloerot ja epäoikeudenmukaiset työolosuhteet. Oikeudenmukainen Eurooppa vahvistaa demokratiaa, torjuu rasismia ja vihapuhetta ja ajaa eriarvoisuutta vähentävää talouspolitiikkaa.