6 fak­taa rik­kai­ta hyö­dyt­tä­väs­tä osin­ko­ve­ro­tues­ta – täs­tä syys­tä tu­ki on pois­tet­ta­va!

Listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksesta on luovuttava. Mitä se tarkoittaa ja miksi tuen poistaminen on hyvä asia?
  1. Listaamattomien yritysten osinkojen verotus on Suomessa poikkeuksellisen kevyttä. 
  2. Yli kolmasosa tuesta menee rikkaimmalle yhdelle prosentille suomalaisista. 
  3. Valtaosan tuesta käyttää Suomen varakkain 10%.
  4. Verotuki hyödyttää eniten keski-ikäisiä, varakkaita ja kaikkein hyvätuloisimpia miehiä. Tuensaajat keskittyvät vahvasti Etelä-Suomeen ja rannikolle.
  5. Tuki suosii sellaisia yrityksiä, joilla on valmiiksi paljon varallisuutta: huojennusta saa sitä enemmän, mitä yrityksellä on nettovarallisuutta.
  6. Suurin osa suomalaisista ei tällä hetkellä hyödy tuesta. Parturi-kampaajaa tai pientä konepajayritystä tuki ei hyödytä, eli tuesta luopuminen ei vaikuta pk-yrittäjän arkeen.

Pörssilistaamattomien yritysten maksamien osinkojen erityisverokohtelu on suomalaisen tuloverojärjestelmän todella ongelmallinen piirre. Listaamattomien yritysten omistajat pystyvät nostamaan suuretkin ansiot pääomatuloina – mikäli yrityksellä on paljon nettovarallisuutta. 

Tällöin osingoista 25 prosenttia on veronalaista 150 000 euroon asti. Tästä 25 prosentista maksetaan pääomatuloverona 30 tai 34 prosenttia. Toisin sanoen 150 000 euron pääomatuloista voi selvitä 8,5 prosentin verolla. Tätä suuremmillakin tuloilla verotus on varsin kevyttä suhteessa ansiotuloihin tai esimerkiksi pörssiyhtiöistä saatuihin osinkoihin. 

Listaamattomista yhtiöistä nostetaan huojennettuja osinkoja vuosittain yli 2 miljardia euroa, joista yli 1,5 miljardia on osingonsaajalle verovapaata tuloa. Kyseisestä veronhuojennuksesta hyötyvät pääasiassa rannikkoalueiden hyvätuloiset miehet. Varakkaita omistajayrittäjiä suosiva osinkoverokohtelu on keskeinen eriarvoistava rakenne, joka kannustaa verosuunnitteluun ja keinotekoiseen tulonmuuntoon. Verotuen vuoksi varsinkin varakkaiden omistajayrittäjien on usein houkuttelevampaa nostaa osinkoja kuin investoida tuottavaan toimintaan. 

Paitsi että tuki on epäoikeudenmukainen, johtaa se useiden tutkimusten mukaan myös Suomen kansantalouden kannalta tehottomaan pääomien kohdentumiseen. Osinkoverojärjestelmää korjaamalla saadaan arviolta 350 miljoonan euron lisäpotti valtion kassaan.

Lue tästä koko vasemmiston talousohjelma kuntavaaleihin 2021.