7 syy­tä mik­si ta­sa-ar­vos­ta vä­lit­tä­vän kan­nat­taa ää­nes­tää va­sem­mis­toa

Kaikista puolueista juuri vasemmistoliitto toimii eniten tasa-arvon eteen. Me olemme tasa-arvon asiantuntijoita.

Käynnissä olevissa eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen suunta. Neljän vuoden ajan Sipilän hallitus on leikannut kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ja palkinnut varakkaita uusilla veronalennuksilla ja välineillä varojen kätkemiseen ja verojen kiertämiseen. Eriarvoisuus on kasvanut ja leipäjonot pidentyneet.

Näissä vaaleissa meillä on mahdollisuus edetä kohti tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa Suomea. Suomalaiset myös haluavat tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa – kyselyissä kahdeksan suomalaista kymmenestä on huolissaan eriarvoistumisesta.

Listasimme seitsemän syytä, miksi vasemmistoliitto on tasa-arvosta välittävän ykkösvalinta näissä vaaleissa:

1. Poistamme lapsiperheköyhyyden

Lapsiperheiden köyhyys tekee huono-osaisuudesta sukupolvelta toiselle siirtyvää. Vähennämme lapsiperheköyhyyttä korottamalla yksinhuoltajien lapsilisää, turvaamalla lapsilisän myös toimeentulotukea saavalle ja palauttamalla tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Teemme toisesta asteesta maksuttoman.

2. Takaamme laadukkaan terveydenhoidon kaikille

Terveyserot ovat kasvaneet Suomessa suuriksi. Me takaamme laadukkaan hoidon kaikille lisäämällä terveyskeskuksien resursseja ja kehittämällä hoitotakuuta niin, että jokainen pääsee kiireettömissä tapauksissa korkeintaan viikossa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Poistaisimme terveyskeskusmaksun koko maasta ja alentaisimme muita terveydenhuollon asiakasmaksuja.

3. Parannamme sosiaaliturvaa ja uudistamme sitä kohti perustuloa

Sosiaaliturvan parantaminen on välttämätön edellytys tasa-arvoisemmalle Suomelle. Suomi on saanut jatkuvasti Euroopan neuvostolta moitteet liian alhaisesta sosiaaliturvan tasosta. Korottamisen lisäksi turvaa on uudistettava muuttuneeseen työelämään sopivaksi ja sukupuolten tasa-arvoa edistäväksi. Tavoitteenamme on vähintään 800 euron perustulo, joka rahoitetaan veromuutoksilla. Hyvätuloisilta perustulo verotetaan pois.

4. Lakkautamme aktiivimallin ja työvoimapoliittiset karenssit

Työttömiltä leikkaaminen ja muu kyykyttäminen ei paranna työllisyyttä, mutta lisää huono-osaisuutta. Haluamme lakkauttaa työttömiltä leikkaavan aktiivimallin sekä työvoimapoliittiset karenssit. Mahdollistamme työtulojen ja sosiaaliturvan joustavan yhdistämisen.

5. Poistamme harmaata taloutta ja veronkiertoa

On oikeudenmukaista, että suomalaiset ja Suomessa toimivat yritykset maksavat tuloistaan asianmukaiset verot. Me kitkemme harmaata taloutta lisäämällä veronumeron käyttöä uusille aloille ja suuntaamalla varoja harmaan talouden torjuntaan. Veronkierron kitkemiseksi edistämme julkista veroraportointia ja tehostamme suuryritysten verotusta.

6. Teemme tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen

Perhevapaiden epätasainen jakautuminen luo epätasa-arvoa sukupuolten välille. Me pidennämme ja tasa-arvoistamme perhevapaita. Esitämme 6+6+6-mallia, joka antaa kummallekin vanhemmalle mahdollisuuden kuuden kuukauden ansiosidonnaiselle perhevapaajaksolle, jonka lisäksi vanhemmat saavat vapaasti päättää, miten kolmannen jakson vapaita jaetaan.

7. Teemme alipalkkauksesta lain vastaista ja säädämme lakisääteisen minimipalkan

Jokaisella on oikeus tulla toimeen palkallaan. Vahvistamme työehtosopimuksia säätämällä niiden rinnalle lain vähimmäispalkasta. Alipalkkauksesta teemme lain vastaista. Työn tekemisen ehtojen turvaksi haluamme ammattiyhdistysliikkeelle kanneoikeuden ja itsensätyöllistäjille kollektiivisen neuvotteluoikeuden.

 

Kaikista puolueista juuri vasemmistoliitto toimii eniten tasa-arvon eteen. Me olemme tasa-arvon asiantuntijoita.

Olemme laatineet myös tarkat laskelmat siitä, miten esittämämme tasa-arvoparannukset rahoitetaan veropohjaa laajentamalla, haitallisia yritystukia karsimalla sekä harmaan talouden torjuntaa tehostamalla.

Loppujen lopuksi tasa-arvo kuitenkin maksaa aina itsensä takaisin – lisääntyneenä turvallisuutena, parempana kansanterveytenä ja lisääntyneenä keskinäisenä luottamuksena. Siksi kannattaa kevään vaaleissa valita vasemmistoliitto.