9 HAL­LI­TUK­SEN SO­TE­PÄÄ­TÖS­TÄ, JOIS­TA ET EH­KÄ VIE­LÄ TIEN­NYT

Pitkään jatkunut koronapandemia on värittänyt hallituksen työtä jo pitkälti yli vuoden. Siitä huolimatta myös hallitusohjelman toteuttaminen ja sitä kautta moni tärkeä asia on edennyt yhteiskunnassa.

Hallitus on sitoutunut tekemään koronan jälkihoitoa oikeudenmukaisesti ja turvaamaan hyvinvointivaltion palveluiden ja sosiaaliturvan rahoituksen sekä välttämään haitalliset leikkaukset etenkin koulutuksesta, palveluista ja etuuksista.

Tässä lista sosiaali- ja terveyspoliittisista päätöksistä, jotka parantavat meidän kaikkien arkea.

  1. Hallitus kompensoi Veikkauksen tuottojen vähenemistä ja siten turvasi sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen.
  2. Vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtia on korjattu ja toiminnan kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on parantaa vakuutuspäätösten laatua ja lisätä käsittelyprosessin avoimuutta, joutuisuutta ja tunnettuutta sekä vahvistaa vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä ja kansalaisten luottamusta järjestelmää kohtaan.
  3. Hallitusohjelman mukaisesti työsuojeluvalvonnan resursseja on lisätty työturvallisuuden, harmaan talouden torjunnan, palvelussuhteen ehtojen valvonnan sekä ulkomaisen työvoiman valvonnan tehostamiseksi noin 1,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Lisäresurssointi ja valvonnan kehittäminen mahdollistaa tehokkaaman puuttumiseen riistotalouteen ja samalla yrityksien välisen reilumman kilpailun.
  4. Suomi liittyi kansainväliseen WEGO-hyvinvointitalousverkostoon. Yhteistyö antaa Suomelle uusia mahdollisuuksia edistää hyvinvointitalousajattelua esimerkiksi koronakriisistä toipumisessa.
  5. Työturvallisuuslakia on uudistettu matkustamisen ja yötyön aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi. Uudistus ohjaa entistä painokkaammin työnantajia tekemään ennaltaehkäisevästi vaarojen selvittämistä ja arviointia yötyöhön ja työajan ulkopuoliseen työmatkustamiseen liittyen sekä toimimaan näihin liittyvän kuormituksen vähentämiseksi.
  6. Tämä hallitus sai sote-uudistuksen valmiiksi – pandemiasta huolimatta. Sote-uudistus on nyt saatettu eduskunnan käsittelyyn ja uudistuksen mahdollistavien lakien on määrä astua voimaan tämän vuoden heinäkuussa.
  7. Hallitus on kriisinkin keskellä parantanut sote-sektorin kriisivalmiutta lainsäädännöllä, jotta olisimme entistäkin paremmin varautuneita kriiseihin myös tulevaisuudessa.
  8. Kuntoutuksen uudistaminen etenee eri sektoreilla kuntoutuskomitean ehdotusten pohjalta ja hallitus on varannut tuleville vuosille määrärahaa konkreettiseen kehittämistyöhön.
  9. Perhevapaauudistusta koskeva lakiesitys on saatu valmiiksi ja uudistukseen on tehty monia perheiden tilannetta parantavia muutoksia vielä lausuntopalautteen perusteella.