Li An­ders­son: So­si­aa­li­nen oi­keu­den­mu­kai­suus ja kun­nian­hi­moi­nen il­mas­to­po­li­tiik­ka ovat hal­li­tus­oh­jel­man pe­rus­ta

Vasemmistoliiton politiikan päämääränä on oikeudenmukainen ja inhimillinen yhteiskunta. Tässä tavoitteessa sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja konkreettinen, kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä ilmastopolitiikka ovat toistensa edellytyksiä.

Oikeudenmukaista yhteiskuntaa ei voida rakentaa kestämättömän luonnonvarojen käytön, riittämättömien päästövähennysten tai heikkenevän luonnon monimuotoisuuden pohjalle. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä kunnianhimoinen ilmastopolitiikka luovat yhdessä hallituksen politiikan perustan.

Hallitus on asettanut tavoitteeksi tehdä Suomesta maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion. Se edellyttää sekä merkittäviä panostuksia ilmastotoimiin että uudistuksia hyvinvointipalveluiden ja tasa-arvon vahvistamiseksi.

Sosiaali- ja ilmastopoliittiset tavoitteet ovat vasemmistolle päämääriä, joiden eteen teemme työtä joka päivä.

Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu paljon hallituksen ympäristö- ja ilmastopolitiikasta. Keskustelun sävy on ollut paikoittain kriittistä, mikä on monelta osin perusteltua. Päästöjen vähentämiseksi on vielä paljon töitä jäljellä, mutta kaikki hallituspuolueet ovat yhdessä sitoutuneet rakentamaan hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä.

Kritiikin keskellä vähemmälle huomiolle ovat jääneet tämän hallituksen merkittävät ympäristösaavutukset, esimerkiksi historialliset panostukset luonnonsuojeluun ja jo nyt sovitut yli 350 miljoonan leikkaukset ympäristölle haitallisiin tukiin (parafiininen diesel sekä energiaveroleikkurin poisto). Hallituksen sosiaalipoliittiset ja ihmisten perusturvaa parantavat uudistukset ovat tärkeitä eivätkä ne saa olla kauppatavaraa ilmastotavoitteille.

Reilu siirtymä on ollut jo pitkään vasemmiston johdonmukainen linja ilmastopolitiikassa.

Tänä päivänä “reilu siirtymä” on uusi trendi-ilmaisu, jota useat eri tahot viljelevät. Se on mielestäni hyvä asia, sillä reilu siirtymä on ollut jo pitkän aikaa vasemmiston johdonmukainen linja ilmastopolitiikassa. Sosiaali- ja ilmastopoliittiset tavoitteet eivät ole vasemmistolle sanahelinää, vaan molemmat ovat päämääriä, joiden eteen teemme työtä joka päivä. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii monen asian ajattelua uudella tavalla sekä vanhojen toimintatapojen muuttamista. Me näemme, että juuri tällaisen muutoksen keskellä ihmiset tarvitsevat turvaa leikkausten ja aktiivimallien sijaan. Vain näin voidaan taata kansalaisten tuki kunnianhimoiselle ilmastopolitiikalle.

Tämä hallitus tulee tekemään päätöksiä, joilla kasvihuonekaasupäästöt ja hiilinielut ovat tasapainossa vuonna 2035.

Samaan aikaan on syytä tunnustaa, että hallitusyhteistyö edellyttää aina kompromisseja. Silti sovitusta on pidettävä kiinni. Hallitusohjelman mukaisesti tämä hallitus tulee tekemään päätöksiä, joilla kasvihuonekaasupäästöt ja hiilinielut ovat tasapainossa vuonna 2035. On myös selvää, että viiden puolueen hallituksessa keinoista joudutaan neuvottelemaan.

Neuvottelu myös tuottaa tulosta. Eilen julkaistun mielipidemittauksen perusteella kaksi kolmesta suomalaisesta on tyytyväisiä hallituksen politiikkaan. Siitä on hyvä jatkaa.

 

Li Andersson

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja