An­na Kon­tu­lan työ­ryh­män sel­vi­tys avaa päih­de­riip­pu­vais­ten nä­kö­kul­mia pal­ve­lui­den on­gel­miin

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan päihdepoliittisen ryhmän puheenjohtaja Anna Kontula teki työryhmänsä, Tim Aleskerovin ja Ronja Neuvosen, kanssa selvityksen siitä, miten päihdesairaat kohtaavat tamperelaisen palvelujärjestelmän.

Selvityksen tavoitteena oli vahvistaa keskustelussa niiden ääntä, jotka joko käyttävät tai
tarpeesta huolimatta eivät käytä palveluita. Haastateltujen sitaatteja on selvityksen sivuilla
runsaasti.

Selvityksen perusteella päihderiippuvaiset kohtaavat edelleen etenkin terveyskeskusten kaltaisissa yleisissä palveluissa paljon ennakkoluuloja ja syrjintää. Tämä oli työryhmän jäsenen Tim Aleskerovin mukaan hieman yllättävää. Aleskerov on päihderikostaustainen kokemusasiantuntija.

– Pahimmillaan apu jää ennakkoasenteiden vuoksi kokonaan saamatta, tai sitä ei huonon kohtelun pelossa uskalleta edes hakea. Oletamme, että taustalla on yleispalvelujen heikko ohjeistus ja päihdeosaaminen. Haastatteluissa nousseet esimerkit asiallisista kohtaamisista liittyivät yleensä päihdetyöhön erikoistuneisiin palveluihin, Aleskerov kertoo.

Pahimmillaan apu jää kokonaan saamatta, tai sitä ei uskalleta edes hakea huonon kohtelun pelossa.

Kuitenkin myös päihdepalvelujen osalta haastatteluissa nousi esiin vakavia saavutettavuusongelmia. Tarkoituksenmukaisen, yksilöllisen ja oikea-aikaisen avun saaminen mielletään päihderiippuvaisten keskuudessa onnekkaaksi sattumaksi, vaikka lain mukaan sen pitäisi olla yleinen käytäntö.

– Tiedotus ei toimi, ihmisiä pompotellaan paikasta toiseen, apua joutuu odottamaan pitkään tai sen saamiselle asetetaan epärealistisia ehtoja, Anna Kontula luettelee.

Avun saaminen mielletään päihderiippuvaisten keskuudessa onnekkaaksi sattumaksi.

– Kyse on vakavasta asiasta. Tarpeen mukainen päihdehoito on jokaisen oikeus ja yleispalvelujen syrjintäkielto koskee myös päihderiippuvaisia, Kontula muistuttaa.

Selvityksestä löytyy lukuisia, haastatteluissa esiin nousseita parannusehdotuksia. Yleinen näkemys on, että päihdepalveluihin pääsemistä tulisi nopeuttaa ja yksinkertaistaa. Päihdepalveluista olisi myös jaettava etenkin nuorille oikeaa tietoa uskottavilla tavoilla, esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden kautta.

Tampereen päihdepalvelut päihderiippuvaisten silmin on eri elämäntilanteissa olevien päihderiippuvaisten haastatteluihin perustuva selvitys. Selvityksen teetti Sosiaaliasema X ry ja sen toteuttivat Anna Kontula, Tim Aleskerov ja Ronja Neuvonen.

Selvitys on luettavissa Anna Kontulan verkkosivustolla.