Asu­mis­tu­ki­ra­hat mie­luum­min eri­tyis­ryh­mien asun­to­tuo­tan­toon kuin yk­si­tyi­sil­le si­joit­ta­jil­le

On nurinkurista, että käytämme asumistukeen moninkertaisesti enemmän rahaa kuin kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoon.

– Tällä hetkellä on nurinkurista, että käytämme asumistukeen moninkertaisesti enemmän rahaa kuin kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoon. Olisi parempi käyttää raha edullisten asuntojen tuotantoon kuin tukea asumistuen kautta sijoitusasuntojen omistajia, vasemmistoliiton Pia Lohikoski linjaa.

Vasemmistoliitto kannattaa hallituksen esitystä, jossa ehdotetaan avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia muutettavaksi siten, että alimman tukiluokan mukaisten avustusten enimmäismäärä nostetaan 10 prosentista 15 prosenttiin asuntohankkeen hyväksyttävistä rakentamis-, hankinta- tai perusparannuskustannuksista. Esityksen tarkoituksena on lisätä lähinnä opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotantoa ja siitä on keskusteltu tänään tiistaina 11.9. eduskunnan täysistunnossa. Laki astuisi voimaan 1.11.2019.

Asunto on ihmisen perusoikeus ja asuntopolitiikan päämääränä tulee olla taata kohtuuhintainen ja laadukas asunto kaikille

– Erityisryhmille tarvitaan markkinaehtoisen rakentamisen ohella myös valtion tukemaa asuntorakentamista. Markkinat eivät kykene toteuttamaan tavoitteellista asuntopoliittista suunnittelua ja ohjausta, minkä tarkoituksena tulee olla laadukkaan asunnon takaaminen kaikille elämän lähtökohdista huolimatta. Esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollon asiakasnuorten asumisen riittävään tukemiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, Lohikoski sanoo. Hän myös muistuttaa, että asuntotuotantoon käytettävien varojen riittävyyttä on tärkeä seurata, jotta kaikkien erityisryhmien asuntotarpeista voidaan huolehtia tasapuolisesti.

Ympäristöministeriön teettämien selvitysten mukaan juuri investointituki on todettu vaikuttavaksi tueksi, joka lisää kohtuuhintaisten ja laadukkaiden asuntojen tuotantoa erityisryhmille. Suurempi investointiavustus myös pienentää kohteen rahoitusmenoja ja laskee siten kohteen asukkailta perittäviä vuokria, mikä samalla pienentää valtion asumistukimenoja.

– Asunto on ihmisen perusoikeus ja asuntopolitiikan päämääränä tulee olla taata kohtuuhintainen ja laadukas asunto kaikille. Hallitusohjelmassa linjasimme, että asumisen hintaa halutaan alentaa, ja tämä esitys on ensimmäinen konkreettinen askel siihen suuntaan, Lohikoski sanoo.

Tällä hetkellä suurin osa itsenäisistä 18-29 vuotiaista nuorista asuu vuokralla ja pääkaupunkiseudulla osuus on jopa 80%. Valtaosa nuorista ja opiskelijoista asuu Suomessa vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Opiskelija-asunnoissa asuu vain noin kolmannes yliopisto-opiskelijoista ja viidennes ammattikorkeakouluopiskelijoista, koska opiskelija-asuntoja ei riitä kaikille. Selvitysten mukaan korkea vuokrataso kasvukeskuksissa heikentää opiskelijoiden ja nuorten sosioekonomista asemaa ja pidentää opiskeluaikoja.