Ca­ru­na-kau­pois­ta on opit­tu, säh­kön­siir­to­hin­to­jen ko­ro­tuk­sil­le vih­doin tiu­kem­mat ra­jat

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja kansanedustaja Paavo Arhinmäki on tyytyväinen, että sähkönsiirtohintojen korotuksia vihdoin rajoitetaan. Vasemmistoliitto vastusti ainoana puolueena Fortumin sähköverkkojen myyntiä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa vuonna 2013.

Sähköverkot ovat luonnollinen monopoli, jonka pitäisi olla julkisessa omistuksessa. Suomen sähköverkoista lähes puolet omistaa Caruna ja Elenia, joiden suurimpia omistajia ovat kansainväliset pääomasijoittajat. Jos lainsäädännöllä ei rajoiteta rahastamista luonnollisilla monopoleilla, on se lähes oikeus painaa rahaa.

Luonnollisten monopolien myynti on ollut virhe, mutta tehtyä ei tekemättömäksi saa. Nyt korjaillaan seurauksia.

Nyt eduskunnan talousvaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön hallituksen esityksestä vastaavien siirtohintojen korotusten rajoittamiseksi. Valiokunta esittää hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Mietintö on tänään ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnassa.

– Luonnollisten monopolien myynti on ollut virhe, mutta tehtyä ei tekemättömäksi saa. Nyt korjaillaan seurauksia. Sähkönsiirtohintoihin tehdyt korotukset ovat olleet kohtuuttomia. Nyt hallitus tekee tarvittavia korjausliikkeitä, jollaisiin edellinen hallitus ei jatkuvista vaatimuksista huolimatta pystynyt, sanoo Arhinmäki.

Vasemmistoliitto on johdonmukaisesti vastustanut luonnollisten monopolien myyntiä.

– Vasemmistoliitto on johdonmukaisesti vastustanut luonnollisten monopolien myyntiä. Vastustimme myös sähköverkkojen myyntiä, mutta siitä huolimatta ne myytiin. Nyt pitää tehdä mitä tehtävissä on, toteaa Arhinmäki.

Hallitus esittää siirtohintojen korotusten rajoittamiseksi useita toimenpiteitä, joista yksi on korotuskaton laskeminen. Sähkönsiirron ja -jakelun maksujen korotusten enimmäismäärä lasketaan 15 prosentista kahdeksaan prosenttiin.

Hallitus esittää myös, että sähköverkkojen suunnittelu, kehittäminen ja rakentaminen pitää jatkossa tapahtua niin, että sähköverkkopalvelut ovat kuluttajalle aina kustannustehokkaita. Kustannustehokkuuden valvonta osoitetaan Energiaviraston tehtäväksi.

Talousvaliokunta korostaa mietinnössään, että sähkömarkkinoiden sääntelyn kehittämisen ei pidä loppua tähän. Vihreä siirtymä muuttaa yhteiskuntien energiajärjestelmiä ja sähkön asema korostuu entisestään. Sen puhdas tuotanto on avainasemassa. Tämä edellyttää lainsäädännön kehittämistä myös jatkossa.

Lisätiedot:
Paavo Arhinmäki
eduskuntaryhmän puheenjohtaja
paavo.arhinmaki@eduskunta.fi