Sa­mi Säy­ne­vir­ta

Sami Säynevirta

352


Uudenmaan vaalipiiri


http://www.samisaynevirta.fi

Kunnioitusta eläimille, tekoja luonnolle, arvostusta ihmisille!

Olen kokenut kansalaisjärjestövaikuttaja. Toimin Animalian puheenjohtajana, Luonto-Liiton järjestöpäällikkönä ja Eurogroup for Animals -kattojärjestön hallituksen jäsenenä. Nyt haluaisin käyttää osaamistani ja näkemystäni eduskunnassa.

Kunnioitusta eläimille

Eläimet ovat tuntevia olentoja, jotka kokevat iloa, surua ja kipua. Suomeen on saatava eläinsuojelulaki, joka takaa eläimille hyvän ja arvokkaan elämän. Turkistarhaus on lakkautettava  ja tuotantoeläimille on taattava riittävästi tilaa ja mahdollisuus liikkua. Eläinten kytkeminen kiinni parsiin tai sulkeminen häkkeihin on saatava päätökseen.

Villieläimille on taattava mahdollisuus lajille tyypilliseen elämään. Erittäin uhanalaisen suden elinmahdollisuus on turvattava koko Suomessa, myös Lapissa. Lisäksi luonnonvaraisten eläinten salametsästys on saatava loppumaan.

Trofeemetsästyksen epäkohtiin on tartuttava lakimuutoksen avulla. Trofeille eli eläinten osille on saatava voimaan maahantuontikielto Suomeen ja lopulta koko EU:n alueelle. Trofeemetsästys on pääasiassa Afrikassa tapahtuvaa julmaa bisnestoimintaa, mutta valtaosa metsästäjistä on muualta kuin Afrikasta kotoisin.

Tekoja luonnolle

Kuudes sukupuuttoaalto koettelee maapalloa. Lajikatoa on ehkäistävä säilyttämällä lajeille elintärkeitä ympäristöjä ja rajoittamalla metsästystä.

Metsien avohakkuut on lopetettava. Avohakkuut hävittävät tuhansia metsälajeja ja ne tuhoavat samalla meitä ympäröivän maiseman. Jopa useat kotimaiset tutut lajit kuten hömötiainen ja töyhtötiainen ovat uhanalaistuneet avohakkuiden takia. Luonnolla on myös muuta arvoa kuin taloudellinen arvo. Metsä on tuhansien lajien koti ja turva. Metsällä on lisäksi ihmisten hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.

Lautaselle tarvitaan lisää kasviksia, sillä kasviperäinen ravinto kuormittaa huomattavasti vähemmän ilmastoa kuin eläinperäinen. Kasvisruoan osuutta on lisättävä osana julkisia palveluja kouluissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa ja sairaaloissa.

Arvostusta ihmisille

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on otettava vakavasti ja toimittava sen toteutumisen eteen. Kaikilla ihmisillä taustasta huolimatta on oltava mahdollisuus opiskella, tehdä töitä, osallistua harrastuksiin ja tulla kuulluksi.

Nuorten ja vanhusten syrjäytymistä on ehkäistävä. Eri yhteisöt ja työpaikat voivat toiminnallaan edistää nuorten, ikääntyneiden sekä vähemmistöjen tukemista ja aitoa mukaan ottamista. Kansalaisille on taattava perustulo ja demokraattisessa yhteiskunnassa osallisuuden oikeus kuuluu kaikille.

Maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita on kohdeltava inhimillisesti. Ihmisten pakkopalauttaminen epävakaisiin ja turvattomiin maihin on lopetettava. Maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille on taattava mahdollisuus kotoutumiseen, joka tarkoittaa opiskelun, työnteon, harrastusten aitoa mahdollistamista. Tavoitteena on aktiivinen kansalaisuus sekä sen saavuttamiseksi tarvittava apu ja tuki.


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019