Tii­na Ahl­fors

Tiina Ahlfors

163


Ei vaalipiiriä / Koko Suomi vaalipiiri


http://www.tiinaahlfors.fi

Ei enää köyhiä 2030!

Euroopan unionin tavoitteena on edistää rauhaa, turvallisuutta, tiedettä ja kestävää kehitystä, sekä ehkäistä syrjintää ja syrjäytymistä. Talous- ja rahaliitto ovat vain osa toimintaa, mutta saanut suurimman painoarvon päätöksenteossa. EU puhuu rahan kieltä, vaikka pitäisi puhua ihmisistä.

Koneistossa on silti paljon keinoja, joilla muun muassa köyhyys voitaisiin poistaa vuoteen 2030 mennessä ja edistää niin Suomen kuin koko alueen hyvinvointia. Mitään uutta ei tarvitse keksiä, vaan vahvistaa sosiaalisten oikeuksien asemaa talouden rinnalla.

Nostoni keinoista:

*Toimeentulon edellytykset: kansallisilla tasoilla määritelty vähimmäispalkka, selkeät työehdot, riittävä sosiaaliturva ja eläke, sekä kohtuuhintainen asuminen.

*Lapsiperheköyhyyden poistaminen: oikeus kohtuuhintaiseen varhaiskasvatukseen ja hoitoon, koulutukseen, työn- ja perheen yhdistäminen, yhdenvertaiset mahdollisuudet.

*Ilmastonmuutoksen hillintä: leveämmät hartiat vastuunkantoon, ekokatastrofien ehkäisy ja niistä johtuvan köyhyyden hoito.

Puhutaan siis ihmistä!


Europarlamenttivaalit 2019