Eu­roop­pa il­man pel­koa – va­sem­mis­to­liit­to käyn­nis­ti eu­ro­vaa­li­kam­pan­jan­sa

Vasemmistoliitto käynnisti tänään eurovaalikampanjansa. Puolueen kärkiteemoina on euroopan laajuinen ohjelma ilmastotyöpaikkojen puolesta, Euroopan Green New Deal, sekä kansainväliset toimet veroparatiisitalouden ja aggressiivisen verosuunnittelun nujertamiseksi.

Ihmisten kokema epävarmuus ja turhautuminen voidaan poistaa vain vahvistamalla tasa-arvoa ja hyvinvointia. Vasemmistoliiton haluaa  rakentaa “Euroopan ilman pelkoa.” Lauseella puolue korostaa, että nyt tarvitaan tulevaisuuteen katsovia ratkaisuja, joilla ihmisten ja maapallon hyvinvointi turvataan. Puolue tunnistaa Euroopan lähivuosien suurimmiksi haasteiksi ilmastonmuutoksen ja taloudellisen epätasa-arvon.

– Euroopan suurimmat turvallisuusuhat ovat eriarvoistuminen ja ilmastonmuutos. Monen elämää hallitsee tällä hetkellä pelko ilmastonmuutoksesta ja omasta toimeentulosta. Me kokoamme ratkaisut, joilla pelko selätetään, vasemmistoliiton eurovaaliehdokas Silvia Modig sanoo. 

Ilmastohyvinvointi – Euroopan oma Green New Deal

Vasemmistoliitto esittää ohjelmassaan Eurooppaan ekologisen jälleenrakennuksen ohjelmaa, eli Green New Dealia. Ohjelmassa kunnianhimoiset ilmastotoimet yhdistetään työllisyyden lisäämiseen.

– Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on aikamme suurin tehtävä ja meillä on joka tapauksessa edessämme suuri muutos. Kun Eurooppa toimii eturintamassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, saamme luotua ilmastotyöpaikkoja ja uutta hyvinvointia, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja eurovaaliehdokas Hanna Sarkkinen sanoo.

Vasemmistoliitto esittää ohjelmassaan merkittäviä investointeja Euroopan raideyhteyksiin ja koulutukseen, tutkimukseen, sekä tuotekehitykseen. 

Tarvittavia investointeja rahoitetaan EU-tason haittaveroilla, sekä jäsenmaiden omarahoitusosuuksilla. Puolue esittää, että EU:ssa otetaan käyttöön euroopan laajuinen rahoitusmarkkinavero, lentovero, muovivero, sekä asetetaan hiilitullit EU:n ulkorajoille. Tarvittavia investointeja voidaan rahoittaa Euroopan keskuspankin toimesta.

”Hyvinvointia ja työpaikkoja luodaan ilmastonmuutoksen oikeudenmukaisella hillinnällä.”

Veronkierto Euroopalle 200 miljardin ongelma

Vasemmistoliitto korostaa eurovaaliohjelmassaan toimia eurooppalaisten tasa-arvon vahvistamiseksi.  Vasemmistoliiton mukaan työntekijöiden vapaan liikkuvuuden vastapainoksi on huolehdittava entistä vahvemmin siitä, että työntekijöille maksetaan työntekomaan työehtosopimusten mukainen palkka ja muut työehdot. Puolue esittää ohjelmassaan toimia yritysten verovälttelyn lopettamiseksi.

– Veronkierto aiheuttaa vuositasolla EU:n alueella jopa 200 miljardin menetykset. Meidän Euroopassamme yhteisten verorahojen ei anneta valua veronkiertäjien taskuun, vaan niillä rakennetaan eurooppalaisten hyvinvointia, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Puolue näkee Euroopan laajuisen tasa-arvon vahvistamisen tärkeänä myös, jotta läpi Euroopan pelkoa herättävä äärioikeiston nousu saadaan pysäytettyä.

– Työehtojen polkemiseen, veroparatiiseihin, palveluiden yksityistämiseen ja työttömyyteen liittyviä ongelmia ei ratkaista rasismilla, Andersson sanoo.

– Jos haluamme pysäyttää äärioikeiston kasvun, ihmisten tasa-arvon vahvistaminen on otettava Euroopan Unionin keskeiseksi tavoitteeksi, Andersson jatkaa.