Eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­lit 2024

Tänä keväänä äänestetään Euroopan tulevaisuudesta!

Elinkustannukset kasvavat, Euroopassa soditaan, ilmastokriisi pahenee. Maiden välisiin kriiseihin vastataan kansainvälisellä yhteistyöllä. Olemme vastavoima Euroopan yhteneväisyyttä horjuttavalle äärioikeistolle – työllämme vahvistamme ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja demokratian toteutumista.

Me rakennamme yhdessä Euroopan, joka on oikeudenmukainen ja turvallinen kaikille.

Alla voit tutustua vasemmistoliiton eurovaaliehdokkaisiin sekä ilmoittautua mukaan ehdokkaiden tukitiimeihin.

Eurovaalien äänestyspäivä on 9.6.2024.

EHDOKKAATTULE MUKAAN!

Eurovaalit ovat erinomainen tilaisuus vaikuttaa yhteiseen tulevaisuuteemme. Haluamme kampanjoida reilun talouden, ilmaston ja luonnon, nuorten tulevaisuuden sekä rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta.

Työ näiden tavoitteiden eteen on mahdollista vain ihmisten tuella. Kaikki osallistuminen on arvokasta ja tärkeää kampanjamme onnistumisen kannalta. Pienikin teko on merkityksellinen. Olipa kyseessä sitten some-jakojen tekeminen, graafinen suunnittelu, kuljetusapu, kahvinkeitto, esitteiden jakaminen tai vaikka keskustelun herättäminen omassa ystäväpiirissä.

Ter­ve­tu­loa va­sem­mis­ton vaa­li­val­vo­jai­siin!

Tervetuloa vasemmistoliiton eurovaalivalvojaisiin! Tilaisuus järjestetään sunnuntaina 9.6. Helsingissä.

Lue li­sää

Ter­ve­tu­loa va­sem­mis­ton eu­ro­vaa­lis­tart­tiin!

Tervetuloa vasemmistoliiton eurovaalikampanjan avaukseen! Tilaisuus järjestetään lauantaina 4.5. Helsingissä.

Lue li­sää

Va­sem­mis­to­lii­ton eu­ro­vaa­lioh­jel­ma on jul­kais­tu

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto hyväksyi puolueen eurovaaliohjelman kokouksessaan lauantaina 16.3. Ohjelma on nyt kokonaisuudessaan luettavissa vasemmistoliiton verkkosivuilla.

Lue li­sää

Ter­ve­tu­loa kes­kus­te­luil­taan va­sem­mis­tos­ta ja Eu­roo­pan tu­le­vai­suu­des­ta!

Vasemmistoliitto ja Rosa Luxemburg -säätiö tuovat yhteen vasemmistolaisia toimijoita ja poliitikkoja eri maista keskustelemaan ja syventämään yhteistyötä. Keskustelussa on mukana vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Tapahtuma järjestetään 22.3. Tervetuloa mukaan!

Lue li­sää

Va­sem­mis­to­liit­to ni­me­si vii­mei­set eh­dok­kaat eu­ro­vaa­lei­hin

Vasemmistoliiton puoluehallitus on nimennyt viimeiset ehdokkaat kesäkuun 2024 europarlamenttivaaleihin. Puolueella on nyt täysi ehdokaslista, jolla on yhteensä 20 ehdokasta.

Lue li­sää

Li An­ders­son luo­puu puo­lu­een­sa pu­heen­joh­ta­juu­des­ta ja on käy­tet­tä­vis­sä eu­ro­vaa­lieh­dok­kaak­si

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoi tänään 5.3. Helsingissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa olevansa käytettävissä puolueensa ehdokkaaksi europarlamenttivaaleissa. Samalla hän kertoi luopuvansa ensi syksynä puolueensa puheenjohtajuudesta.

Lue li­sää

Va­sem­mis­to­liit­to ni­me­si yh­dek­sän uut­ta eu­ro­vaa­lieh­do­kas­ta

Vasemmistoliiton puoluehallitus on nimennyt lisää ehdokkaita kesäkuun 2024 europarlamenttivaaleihin. Tähän mennessä vasemmistoliitto on nimennyt yhteensä 13 eurovaaliehdokasta.

Lue li­sää

Va­sem­mis­to­liit­to ni­me­si en­sim­mäi­set eu­ro­vaa­lieh­dok­kaan­sa

Vasemmistoliiton puoluehallitus nimitti tänään 13.12. puolueen ensimmäiset ehdokkaat kesän 2024 europarlamenttivaaleihin.

Lue li­sää