Hae mu­kaan va­sem­mis­ton työ­ryh­miin!

Vasemmistoliiton puoluehallitus on päättänyt perustaa puolueelle työryhmiä, joihin voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen 17.1.2020 mennessä osoitteeseen eila.viljakainen@vasemmisto.fi. Mikäli haet useampaan ryhmään lähetä jokaisesta oma hakemuksensa ja kerro mihin ensisijaisesti haluat. Laita aihekenttään hakemasi työryhmän nimi.

Kerro hakemuksessasi

  1. Miksi sinä olisit hyvä jäsen työryhmään
  2. Mahdollisista kokemuksistasi ja asiantuntemuksestasi työryhmän aihepiiristä
  3. Mahdollisuuksistasi käyttää aikaa kokouksiin tai etätyö-läsnäolomahdollisuuksista
  4. Oletko käytettävissä ryhmän puheenjohtajaksi ja miksi
  5. Kerro omat ideat työryhmään

Työryhmien jäseniltä odotetaan kykyä tuottaa ohjelmatekstiä, taustapapereita ja reagoida ajankohtaisiin asioihin nopeasti esimerkiksi kannanottopohjia valmistellessa. Työryhmän työn pohjana toimii puoluekokouksen hyväksymä tavoiteohjelma. Työryhmien koko on pääsääntöisesti noin 10 henkilöä.

Työryhmän jäsenenä pääset hyödyntämään asiantuntemustasi puolueen valtakunnallisessa poliittisessa työssä sekä valmistelemaan ja kehittämään vasemmistoliiton poliittista linjaa.  Jokaiselle työryhmälle annetaan ohjeistus mahdollisen ohjelmatekstin laadusta (linjapaperi, asiakirja yms.), aikataulu ja budjetti. Lisäksi jokainen ryhmä osaltaan tukee vaaliohjelmien laadintaan. Työryhmällä ei ole itsenäistä kannanotto-oikeutta ja työryhmä vastaa työstään puoluehallitukselle.

Perustettavissa työryhmissä on mukana edustus puoluehallituksesta tai puoluetoimistosta sekä eduskuntaryhmästä. Työryhmien jäsenille korvataan matkakuluja halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Päivärahoja tai ansionmenetyskorvauksia ei makseta.

Puoluehallitus voi tarvittaessa perustaa puoluekokouskauden aikana muitakin tarvittavia työryhmiä ja lakkauttaa työryhmiä työn päätyttyä tai mikäli työryhmä ei toimi. Puoluehallitus voi tarvittaessa täydentää työryhmiä.

 

Puoluehallitus päätti perustaa kokouksessaan 11.12. seuraavat työryhmät ja laittaa jäsenyydet avoimeen hakuun:

Liikuntapolittiinen työryhmä

Työryhmä valmistelee liikuntapoliittisen ohjelman. Työryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää liikunta-ja urheilupoliitiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä vaaliohjelmien valmistelussa. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita liikunta-ja urheilupolitiikan saralta.

Eläinpoliittinen työryhmä

Työryhmä valmistelee eläinpoliittisen ohjelman. Työryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää eläinpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä vaaliohjelmien valmistelussa. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita eläinpolitiikan saralta.

Vammaispoliittinen työryhmä

Työryhmä saattaa loppuun vammaispoliittisen ohjelman. Työryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää vammaispolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä vaaliohjelmien valmistelussa. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita vammaispolitiikan saralta.

Päihdepoliittinen työryhmä 

Työryhmä valmistelee päihdepoliittisen ohjelman. Työryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää päihdepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä vaaliohjelman valmistelussa. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita päihdepolitiikan saralta.

Sosiaali- ja terveyspolitinen työryhmä 

Työryhmä valmistelee sosiaaliturvauudistuksen linjauksia.

Työryhmä tukee puoluehallitusta, eduskuntaryhmää ja ministeriryhmää sosiaalipoliikkaan liittyen sekä tuottaa avauksia ja kannanottoja sosiaali- ja terveyspolitiikasta.

Koulutus- ja sivistyspoliittinen työryhmä

Työryhmä tukee puoluehallitusta, eduskuntaryhmää ja ministeriryhmää koulutuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä vaaliohjelmien valmistelussa. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita koulutuspolitiikan saralta.

Kv-työryhmä

Työryhmä koordinoi toimintaa Euroopan Vasemmistopuolueessa ja kahdenvälisesti eri sisarpuolueiden sekä vasemmistoa lähellä olevien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Työryhmä valmistelee tasa-arvopoliittisen ohjelman sekä tuottaa puolueen käyttöön yhdenvertaisuussuunnitelman. Työryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää tasa-arvo ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä vaaliohjelmien valmistelussa. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikan saralta.

Yrittäjyystyöryhmä

päivittää puolueen pienyrittäjäohjelman. Työryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä sekä vaaliohjelmien valmistelussa. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita yrittäjyyden saralta.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä

Työryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja rauhanpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä vaaliohjelmien valmistelussa. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralta.

Ilmasto- ja ympäristöpoliittinen työryhmä 

Työryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää ympäristöpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä vaaliohjelmien valmistelussa. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita ympäristöpolitiikan saralta.