Ha­ku avoin­na: Ra­ha­pe­li­asioi­den neu­vot­te­lu­kun­nan jä­sen

Vasemmistoliitto hakee henkilöä edustamaan puoluetta rahapeliasioiden neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnan jäljellä oleva toimikausi kestää vaalikauden loppuun (2019-2023).

Neuvottelukunnan tehtävänä on arpajaislain mukaan seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Neuvottelukunta muun muassa seuraa ja arvioi rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja koskevan tilanteen yleistä kehitystä, rahapelialan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja rahapelipolitiikkaan liittyvän lainsäädännön valmistelua. Sillä on myös tärkeä rooli vuoropuhelun ja tiedonvaihdon foorumina ministeriöiden, viranomaisten, eduskuntapuolueiden sekä rahapelitoiminnan tuotosta avustuksia saavien yhteisöjen edustajien välillä.

Tehtävässä tarvitaan hyvää ymmärrystä rahapelijärjestelmän nykytilasta ja mahdollisista ongelmakohdista. Toivomme hakemuksia monipuolisesti eri taustaisilta henkilöiltä.

Lisätietoa rahapeliasioiden neuvottelukunnasta: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/uusi-rahapeliasioiden-neuvottelukunta-asetetti-1

Jos olet kiinnostunut tehtävästä, lähetä hakemuksesi viimeistään maanantaina 25.5.2020 kello 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen antti.saarelainen@vasemmistoliitto.fi

Kerro hakemuksessasi seuraavat tiedot:

  • koko nimesi
  • syntymäaikasi
  • koulutuksesi ja ammattisi
  • kielitaitosi
  • kaikki yhteystietosi (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • luottamustoimesi puolueen elimissä sekä mahdolliset muut tehtävän kannalta olennaiset luottamustoimet
  • lyhyt kuvaus, miksi olet kiinnostunut tehtävästä

Lisätietoja:
Antti Saarelainen
kuntapolitiikan ja järjestötoiminnan asiantuntija
antti.saarelainen@vasemmistoliitto.fi
0406147676