Hal­li­tuk­sen on ai­ka vi­hel­tää so­te-pe­li poik­ki

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan hallituksen on nyt aika tunnustaa, että sen sote-malli on tullut lopullisesti tiensä päähän.

Li Andersson näkee, että markkinaehtoinen sote-malli ei toteuta uudistukselle asetettuja tavoitteita terveyserojen kaventamisesta ja palveluketjujen yhteensovittamisesta ja se tulee kalliimmaksi kuin nykyinen järjestelmä.

Kaiken lisäksi perustusvaliokunta jätti tänään lausuntonsa, jonka mukaan hallituksen esityksessä uudeksi sosiaali- ja terveyslainsäädännöksi on edelleen huomattavia korjaustarpeita. Perustuslakivaliokunta edellyttää olennaisia muutoksia koskien muun muassa maakuntavaalien ajankohtaa, liikelaitoksen palveluvelvoitetta, maakuntien rahoitusta, kunnille maksettavia korvauksia, tietosuojaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa. Tämän lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan on varmistettava esityksen EU-oikeudellista laillisuutta tai sitten ”valinnanvapauslain soveltamisen aloittamista on lykättävä”.

– Hallituksen olisi nyt syytä viheltää sote-peli poikki. On suoraselkäisempää myöntää, että peli on menetetty, kuin yrittää väkisin raahata valuvikaista pakettia yhä kauemmaksi siirtyvien maalitolppien perässä korkeintaan muutaman äänen enemmistön turvin. Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla ei ole mitään mahdollisuutta varmistaa mallin EU-oikeudellisuutta muuttamatta mallia olennaisesti ja aika on loppumassa pahasti kesken, Andersson sanoo.

Hallituksen sotepaketin avainongelmat koskevat edelleen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Muutetussa muodossaankaan hallituksen esittämä palvelujen rahoituskehys ei turvaa kaikille suomalaisille yhdenvertaista oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin.

– Opposition edustajat, muiden muassa vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen, toivat nämä ongelmat esille sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja esittivät lukuisia korjauksia, mutta hallituspuolueiden äänin sote-paketti lähetettiin väkisin eteenpäin ilman, että perustavanlaatuisiin ongelmiin löydettiin riittäviä ratkaisuja.

Ongelma on myös lakipakettiin sisältyvän valinnanvapauslain notifiointi EU-komissiossa ja muissa EU-jäsenmaissa. Koska hallitus ei halua tehdä notifiointia, on olemassa vaara, että komissio katsoo lain rikkovan kielletystä valtiontuesta asetettuja sääntöjä. Tällöin Suomessa jouduttaisiin yhtiöittämään kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut.

Vasemmistoliiton mielestä sosiaali- ja terveyspalvelut tulee järjestää jatkossakin pääsääntöisesti julkisena toimintana.

– Nykyisen mallimme ongelmat ovat korjattavissa ilman hallituksen markkinamallia. Panostamalla julkisiin terveyspalveluihin varmistamme, että hyvä hoito kuuluu todellakin kaikille, ei vain harvoille, Andersson sanoo.