Han­na Sark­ki­nen: Hal­li­tuk­sen on au­tet­ta­va koh­tuut­to­miin säh­kö­so­pi­muk­siin louk­kuun jää­nei­tä

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii toimia kohtuuttoman kalliiden määräaikaisten sähkösopimusten loukkuun jääneiden ihmisten auttamiseksi.

– Kalliiseen määräaikaiseen sopimukseen kiinni jääneet ihmiset maksavat sähköstään jopa moninkertaista hintaa suhteessa nykyisiin hintoihin. Tilanne on heidän kannaltaan kohtuuton. Hallituksen on tultava näiden ihmisten avuksi ja luotava väyliä ylihintaisten määräaikaisten sopimusten purkamiseen, Sarkkinen sanoo.

Monen suomalaisen sähkösopimus oli katkolla viime vuoden loppupuolella, kun sähkö oli kalleimmillaan ja tarjolla vain huonoja vaihtoehtoja. Oli valittava, ottaako kalliin, jopa yli 40 sentin kiinteän kilowattituntihinnan – vai pörssisähkösopimuksen, ja samalla riskin siitä, että sähkö kallistuu edelleen.

Kun sähkö oli kalleimmillaan, tarjolla oli vain huonoja vaihtoehtoja.

Sähkön hinta on sittemmin merkittävästi laskenut, mutta kohtuuttoman kalliista määräaikaissopimuksista irtautuminen on osoittautunut vaikeaksi.

Kuluttajariitalautakunta on katsonut määräaikaissopimuksen olevan kohtuuton, mikäli se on 15 prosenttia kalliimpi kuin vastaavat sopimukset keskimäärin. Lautakunta suosittaa sähköyhtiöitä palauttamaan perimänsä kohtuuttomat maksut ja rajaamaan mahdolliset tulevat korotukset 15 prosenttiin vuodessa.

Lautakunnan suositus ei ole laillisesti sitova, mutta yleensä niitä noudatetaan. Valtaosa Suomen suurimmista sähkönmyyjistä on kuitenkin ilmoittanut, etteivät ne aio kohtuullistaa sopimuksiaan, koska ovat itse joutuneet ostamaan kalliita sähköjohdannaisia.

– Sähköyhtiöiden haluttomuus kohtuullistaa sopimuksia alleviivaa hallituksen väliintulon tarvetta. Paitsi että tilanne on kestämätön ja epäoikeudenmukainen kalliiden sopimusten vankeina olevien kotitalouksien kannalta, on se ongelmallinen myös kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta, Sarkkinen sanoo.

Tänään eduskunta ryhtyy käsittelemään kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan sähkölle hintakattoa.

Eduskunta velvoitti keväällä hallituksen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin määräaikaisten sähkösopimusten piirissä olevien kuluttajien aseman kohtuullistamiseksi. Tänään eduskunta ryhtyy käsittelemään kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan sähkölle hintakattoa.