Han­na Sark­ki­nen: Jos po­lii­si ei Suo­mes­sa puu­tu ih­mis­kaup­paan riit­tä­väs­ti, ko­ko yh­teis­kun­ta vau­rioi­tuu 

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkisen mielestä ihmiskaupparikosten selvittämisen ja ehkäisyn osaaminen ja riittävät resurssit on turvattava, jotta rikokset saadaan tehokkaasti torjuttua.

– Jos Suomi todella haluaa olla ihmisoikeuksien mallimaa ja oikeusvaltion esimerkki muille, tulee poliisin puuttua paremmin ihmiskauppaan ja työntekijöiden riistoon täällä kotimaassa, vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen sanoo.

Helsingin Sanomat uutisoi 25.4.2021 julkaisemassa artikkelissaan siitä, miten heikosti poliisi on jutussa käsitellyissä tapauksissa tutkinut vakavia ihmiskauppa- ja hyväksikäyttörikoksia. Artikkelissa käsiteltiin tapauksia, jotka koskivat muun muassa pakkotyötä, seksuaalista hyväksikäyttöä ja pakkoavioliittoja.

Ihmiskauppa on uhka myös muiden työntekijöiden työehdoille.

Ihmiskauppa on vakava rikos uhrin kannalta, ja myös vahingoittaa yhteiskuntaa laaja-alaisemmin. Työelämässä ihmiskauppa johtaa laittomasti toimivien yritysten epäreiluun kilpailuetuun.

– Ihmiskauppa on uhka myös muiden työntekijöiden työehdoille. Perhe-elämänkin piirissä tapahtuva hyväksikäyttö ja väkivalta vahingoittavat uhrin lisäksi koko yhteiskuntaa, Sarkkinen sanoo.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu ihmiskaupan torjumiseen ja uhrien aseman parantamiseen. Ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa ollaan pian julkaisemassa. Myös EU:n tasolla ollaan tehostamassa ihmiskaupan vastaisia toimia, mitä Suomi on tukenut.

Rikokset on uhrin taustasta riippumatta tutkittava asianmukaisesti.

– Uhrin kansallisuus tai etninen tausta ei ole syy jättää rikosepäilyjä tutkimatta. On tärkeää, että kaikki voivat luottaa poliisiin. Luottamus poliisiin on yksi keskeinen keino estää varjoyhteiskunnan syntymistä, Sarkkinen sanoo.

– Uskon, että kehittämällä toimintatapoja voidaan luottamusta poliisiin entisestään vahvistaa. On koko yhteiskunnan etu, että kaikki voivat luottaa poliisiin.