Hon­ka­sa­lo: Ener­giayh­tiöi­den yli­suu­ret voi­tot ve­rol­le ja kan­sal­le tu­kea säh­kö­las­kui­hin

Kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii, että energiayhtiöiden paisuneisiin voittoihin puututaan verotuksen keinoin. Samalla kansalaisille on taattava kohtuullinen määrä sähköä kuukaudessa kompensoituun hintaan.

– On täysin kestämätöntä, että Venäjän hyökkäyssodasta hyötyvät eniten ilmastoa saastuttavat ja ihmisten perustarpeilla voittoa tekevät yhtiöt. Monissa maissa on päätetty verottaa energiayhtiöiden ylisuuria voittoja ja näin tulisi toimia myös Suomessa, Honkasalo vaatii.

Meneillään oleva energiakriisi on nostanut energian kuluttajahintoja, mutta niin myös yritysten voittoja. Öljy-yhtiöiden voitot ylittivät viimeisimmällä vuosineljänneksellä vuoden 2008 ennätysvoitot. Öljy-yhtiöt myös käyttävät paisuneita voittojaan osakkeiden takaisinostoon ja osinkoihin sen sijaan, että investoisivat uusiutuviin energianlähteisiin.

Energiakriisi on nostanut kuluttajahintoja, mutta myös yritysten voittoja.

YK:n pääsihteeri António Guterres on Twitterissä tuominnut öljy-yhtiöiden ennätysvoitot moraalittomina ja vaatinut yhtiöiden kovempaa verottamista ja verotuottojen käyttämistä haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen.

Euroopan komissio sallii tällä hetkellä jäsenmaiden verottaa väliaikaisesti energiayhtiöiden ylisuuria, eli niin sanottuja windfall-voittoja. Tällainen vero on käytössä ainakin Espanjassa, Italiassa, Romaniassa ja Kreikassa.

– Verotuksen lisäksi on tuettava energiakustannusten kanssa kamppailevia ihmisiä. Koska energiasta on pulaa ja meidän on myös ilmastosyistä vähennettävä kulutusta, kompensaatiot nousevista hinnoista eivät saa lisätä energian käyttöä, Honkasalo toteaa.

Meidän on myös ilmastosyistä vähennettävä energian kulutusta.

Norjassa on ollut käytössä malli, jossa valtio takaa kotitalouksille rajatun määrän sähköä alennetulla hinnalla. Kiintiön täytyttyä kuluttaja kohtaa korkean markkinahinnan.

– Norjan mallissa on se etu, ettei se kannusta sähkön käytön lisäämiseen ja hyödyttää joka tapauksessa vähän sähköä käyttäviä vähävaraisempia kotitalouksia. Suomessa tulisi nopeasti selvittää vastaavanlaisen kompensaation käyttöönottoa, Honkasalo esittää terveisensä hallituksen budjettiriiheen.