Il­mas­to­ta­voit­tei­den tu­lee nä­kyä Suo­men met­sä­po­li­tii­kas­sa

Vasemmistoliiton kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Mai Kivelä vaatii päättäväisiä tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n tänään julkaiseman raportin mukaan fossiilisten päästöjen alasajon lisäksi tarvitaan muutoksia myös maankäyttösektorilla.

Kivelän mukaan raportti toimii tärkeänä kirittäjänä Suomen hallitukselle.

– IPCC:n raportti osoittaa, että olemme hallitusohjelmassa oikeilla jäljillä. Nyt tarvitaan päättäväisiä tekoja. Raportin johtopäätösten täytyy näkyä myös Suomen metsäpolitiikassa, Kivelä sanoo.

Rinteen hallituksen ohjelmassa maankäytön ilmastovaikutukset on nostettu voimakkaasti esiin. Hallituksen tavoite on vahvistaa hiilinieluja ja hiilivarastoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Valmisteilla oleva kokonaisvaltainen maankäyttösektorin ilmasto-ohjelma tulee olemaan tärkeä työväline kunnianhimoisessa ilmastopolitiikassa.

– Suomen metsäpolitiikassa on huomioitava nykyistä paremmin hiilinielut ja luonnon monimuotoisuus, ja sama koskee myös soita. Hallitusohjelma antaa tähän hyvät eväät, Kivelä sanoo.

– Erityinen asema on Metsähallituksella, joka huolehtii meidän kaikkien yhteisistä metsistä. Olen iloinen, että Metsähallituksen omistajapolitiikassa vahvistetaan maankäytön eri muotoja, hiilinieluja ja luonnon monimuotoisuutta. Esimerkiksi Metsähallituksen perustamat jatkuvan kasvatuksen koealat ovat oikea suunta.

Metsien ja soiden lisäksi Kivelä nostaa esiin ruokajärjestelmän kestävyyden.

– Tarvitaan järjestelmätason ratkaisuja, jotta kasvisruoan osuus ruokavaliossamme nousisi nopeasti. Esimerkiksi julkisissa joukkoruokailuissa pitäisi siirtyä kasvispainotteiseen lähiruokaan. Henkilökohtaisista ilmastoteoista yksi vaikuttavimmista on siirtyminen vegaaniruokaan, Kivelä muistuttaa.