Is­rae­lin suun­nit­te­le­mat toi­met Län­si­ran­nal­la muo­dos­tai­si­vat va­ka­van ko­lauk­sen kan­sain­vä­li­sel­le sään­tö­poh­jai­sel­le jär­jes­tel­mäl­le

Kansanedustaja Veronika Honkasalo, joka toimii eduskunnan Palestiina-ystävyysryhmän puheenjohtajana, on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Israelin suunnitelmasta liittää Länsirannan maa-alueita osaksi Israelia. Honkasalo kysyy kirjallisessa kysymyksessään, millaisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä Israelin kansainvälistä oikeutta rikkovan suunnitelman haastamiseksi?

– Länsirannan anastaminen Israelin toimesta on tänä päivänä kasvava ja merkittävä uhka kestävälle rauhalle Lähi-idässä. Israelin suunnittelemat toimet uhkaavat tehdä kansainvälisen yhteisön ja Suomen tukeman kahden valtion ratkaisun toteuttamisen mahdottomaksi, Honkasalo toteaa.

Israelin uuden hallituksen 20. huhtikuuta solmimaan ohjelmaan kirjattiin, että hallitus voi aloittaa Länsirannan alueiden, mukaan lukien Israelin siirtokuntien, virallisen liittämisen Israeliin 1. heinäkuuta alkaen. Iso-Britanniassa 127 kansanedustajaa on vaatinut, että Israelille asetetaan talouspakotteita, jos se toteuttaa Länsirannan haltuunoton.

Honkasalo muistuttaa, että maa-alueiden anastaminen sotatoimin rikkoo YK:n peruskirjaa. Länsirannan anastaminen rikkoisi myös YK:n turvallisuusneuvoston sitovia päätöslauselmia. Honkasalon mukaan Israelin suunnittelemat toimet Länsirannalla muodostaisivat vakavan kolauksen kansainväliselle sääntöpohjaiselle järjestelmälle.

­– Päättäväiset toimet tässä asiassa ovat tarpeellisia myös siksi, että Yhdysvaltain hallitus on hiljattain muuttanut kantaansa ja linjannut, etteivät Israelin siirtokunnat sittenkään riko kansainvälistä oikeutta. On täten entistä tärkeämpää, että EU ja Suomi ottavat asiassa selkeän linjan ja puolustavat ihmisoikeuksia ja sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää, Honkasalo toteaa.

– Samalla tavalla kuin EU ryhtyi toimenpiteisiin Venäjän toteuttaman Krimin niemimaan liittämisen johdosta, muun muassa kieltämällä Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tuotteiden tuonti EU:hun, tulee unionin nyt toimia Israelin suunnitteleman kansainvälisen oikeuden vastaisen anastuksen haastamiseksi, sanoo Honkasalo.