Ju­ho Kaut­to: Li­sä­ta­lous­ar­viol­la tu­kea eni­ten tar­vit­se­vil­le

Vasemmistoliiton keskisuomalainen kansanedustaja Juho Kautto on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvioon ja hallituksen ilmoittamaan ensimmäiseen laajempaan tukipakettiin.

Korona on saattanut valtavan määrän suomalaisia suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Yli 120 000 suomalaista on jo nyt lomautusten piirissä ja määrän odotetaan vain kasvavan.

– Tavalliset suomalaiset joutuvat pelkäämään työpaikkojensa puolesta. Siinä ei sisu auta, kun raha ei yksinkertaisesti riitä, Kautto sanoi tänään tiistaina eduskunnassa käyttämässään puheenvuorossa.

”Siinä ei sisu auta, kun raha ei yksinkertaisesti riitä”

Kautto korostaa, että kaikki on tehtävä, jottei yksikään terveellä pohjalla oleva yritys mene konkurssiin tilapäisen talouskriisin vuoksi. Samalla lomautettujen työntekijöiden toimeentulo on turvattava.

Kautto kiittää työmarkkinajärjestöjä, jotka ovat kriisin keskellä löytäneet nopeasti sovun vaikeistakin asioista. Työttömyysturvan karenssipäivien poistaminen ja neuvotteluaikojen lyhentäminen lomautustilanteissa ovat esimerkkejä siitä, kuinka kumpikin osapuoli on ollut valmis tulemaan vastaan.

– Kriisi on osoittanut, miten tärkeä toimiva keskusteluyhteys työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen välillä on. Taistelu koronan vaikutuksia vastaan on meidän kaikkien yhteinen, Kautto sanoo.

Koronan taloudelliset vaikutukset ovat osuneet erityisesti pienyrittäjiin ja itsensätyöllistäjiin, joiden toimeentulo on erityisen riippuvainen päivittäisestä kassavirrasta. Hallituksen lisätalousarviossa kohdennetaan tukitoimia heidän avukseen esimerkiksi lykkäämällä työnantajien lakisääteisiä maksuja ja saattamalla yrittäjät työttömyystuen piiriin.

– On meidän tehtävämme pitää huolta, että suomalaisilla on jatkossakin mahdollisuus tehdä työtä ja voida hyvin. Jokaisen lomautus- ja irtisanomispäätöksen taustalla on ihminen. Meidän on muistettava niitä perheitä, joilla leivän saaminen pöytään on palkasta kiinni, Kautto sanoo.