Ju­ho Kaut­to: Vas­tuul­lis­ta ja in­hi­mil­lis­tä ta­lous­po­li­tiik­kaa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, äänekoskelainen kansanedustaja Juho Kautto pitää Rinteen hallituksen ensimmäistä budjettia konkreettisena osoituksena politiikan suunnanmuutoksesta.

– Nyt tehdään kaivattu täyskäännös, teemme vastuullista talouspolitiikkaa, mutta inhimillisesti. Ytimessä on nyt pääoman ja hyvätuloisten sijaan tavallinen ihminen.

Kautolle on tärkeää, että budjetti vähentää eriarvoisuutta. Perusturvaa ja eläkkeensaajien toimeentuloa parannetaan ja työttömiä rankaiseva aktiivimalli lakkautetaan.

– Perusturvan tasokorotuksella helpotetaan niiden ihmisten elämää, jotka saavat kaikkein pienintä työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea, kuntoutusrahaa tai sairaus- ja vanhempainpäivärahaa. Tämä on oikea linja aiemman leikkauspolitiikan sijaan.

Palvelujen kannalta elintärkeitä kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia kasvatetaan yli puolella miljardilla.

– Tässä paikataan edellisen oikeistohallituksen leikkauksia. Olen tyytyväinen voidessani sanoa, että ensi vuonna kuntien rahoitus kasvaa merkittävästi. Tämä on Keski-Suomen kunnille ja kuntalaisille tärkeä potti.

Kautto nostaa esiin myös koulutukseen ja varhaiskasvatukseen tehtävät panostukset.

– Koulutuksesta leikkaaminen oli edelliseltä hallitukselta vastuuton teko. Juuri koulutuksella turvataan tulevaisuutta ja kilpailukykyä. Se, että annamme nyt koulutukseen lisää rahaa on todellinen tulevaisuusinvestointi.

Liikennevaliokunnan jäsenenä Kautto on erityisen hyvillään siitä, että perusväylänpitoon tulee 300 miljoonan pysyvät korotukset, yhdessä muiden korotusten kanssa tämä tarkoittaa ensi vuodelle yli 350 miljoonan lisäystä. Rahalla parannetaan liikenneverkon kuntoa ja yhteyksiä koko maassa. Keski-suomalaisena hän iloitsee erityisesti Jyväskylä – Tampere rataosuuden saamasta suunnittelurahasta, jolla raideosuuden pullonkauloja poistetaan ja turvallisuutta parannetaan tulevaisuudessa.

– Alueen elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän kannalta liikenneverkon kunto ja väylähankkeet ovat ydinkysymys. Niin ihmisten kuin tavarankin sujuva liikkuminen arjessa on välttämätöntä, jos haluamme pitää Keski-Suomen vetovoimaisena ja menestyvänä.