Jul­ki­sen sek­to­rin säi­ly­tet­tä­vä omis­ta­juus luon­nol­li­sis­sa mo­no­po­leis­sa

Julkisen sektorin säilytettävä omistajuus luonnollisissa monopoleissa

Maa- ja metsätalousministeri Lepän on pikaisesti tuotava esitykset vesihuollon yksityistämisen estämisestä, vaatii vasemmistoliiton puoluehallitus.

Vasemmistoliiton puoluehallitus haluaa, että luonnolliset monopolit  säilytetään julkisomistuksessa. Vasemmistoliitto vaatii, että maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tuo pikaisesti esityksen siitä, miten suomalaisen vesihuollon yksityistäminen estetään lailla.

– Kun on kyse kaikkien ihmisten tarvitsemista palveluista, kuten esimerkiksi vesihuollosta, ei omistus ja päätäntävaltaa saa siirtää voittoa tavoittelevien toimijoiden käsiin. Caruna-kauppojen jälkeen nousseet sähkönsiirron kuluttajahinnat ovat varoittava esimerkki, joka pitää ottaa tosissaan, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Luonnollinen monopoli viittaa tilanteeseen, jossa käytännössä ei voi syntyä kilpailutilannetta.  Uuden toimijan tuleminen markkinoille vaatisi merkittävät aloituskustannukset, esimerkiksi vesihuollon kohdalla se tarkoittaisi uuden vesijohtoverkoston rakentamista. Kun valtionyhtiö Fortum myi vuonna 2014 sähkönsiirtoverkkonsa, maksoivat kuluttajat yksityistämisen seuraukset, kun sähkön siirtohinnat nousivat roimasti. 

– Luonnollisessa monopolissa ei synny kilpailua, eikä asiakkaalla ole mahdollisuutta valita palveluntarjoajaa. Tällaisia yksityistämishankkeita ei voi hyvällä tahdollakaan nähdä kuluttajan edun mukaisena, Andersson jatkaa.

Suomalaiset julkisen vesihuollon puolella

Varoittavia esimerkkejä on myös maailmalta: Britanniassa yksityiset vesiyhtiöt ovat laiminlyöneet infrastruktuuriin liittyvät investoinnit, mutta tehneet siitä huolimatta omistajilleen voittoa. 

– Kun toiminnan päämääränä on tehdä bisnestä, eivät voitot hyödytä palvelusta maksavia kuluttajia vaan yrityksen omistajia. Tämän vuoksi monopoliasemassa harjoitettavan liiketoiminnan päätösvaltaa ei tule luovuttaa yksityiselle sektorille, Andersson sanoo.

Samaa mieltä ovat myös suomalaiset: vasemmistolaisten aktiivien perustama Vesi on meidän -kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi on vajaassa kolmessa viikossa kerännyt yli 88 000 allekirjoitusta.

Vuoden 2020 alussa julkisuudessa käytiin tiukkaa keskustelua, kun Jyväskylän kaupunki kertoi suunnittelevansa vesihuollon siirtämistä osittaiseen yksityisomistukseen. Vesihuollon yksityistämisen selvitys kuitenkin keskeytettiin. 

Jotta vesihuollon kaltaisten luonnollisten monopolien päätösvalta säilyisi jatkossakin julkisella sektorilla, ja jotta kansalaisille ja kuntalaisille pakollisten palveluiden kustannukset pysyisivät kohtuullisina, pitää omistajuus säilyä julkisessa omistuksessa. Poikkeuksena julkiseen omistukseen toimisivat jatkossakin jäsentensä ylläpitämät, ammattimaiset ja tarkkaan säädellyt vesiosuuskunnat.