Mar­kus Mus­ta­jär­vi

Markus Mustajärvi

Valkrets: Lappland

E-mail: markus.mustajarvi@riksdagen.fi

Tel.: (09) 432 3133, 050 5113 133

MARKUS MUSTAJÄRVI (född 1963) från Savukoski har varit riksdagsledamot sedan 2003. Till sin utbildning är Mustajärvi magister i samhällsvetenskaper.
  • 2. viceordförande för riksdagsgruppen
  • Försvarsutskottet

Kontaktperson:

Riksdagsgruppens assistent Taneli Hämäläinen
taneli.hamalainen@riksdagen.fi
Tel. 050 574 1357

Tillbaka till riksdagsledamöter