Mar­kus Mus­ta­jär­vi

Markus Mustajärvi

Valkrets: Lappi

Epost: markus.mustajarvi@eduskunta.fi

Telefon: 09 432 3133, 050 5113 133

MARKUS MUSTAJÄRVI (född 1963) från Savukoski har varit riksdagsledamot sedan 2003. Till utbildning är Mustajärvi magister i samhällsvetenskaper.
Jag tycker Finland behöver bättre tro på framtiden. Vi behöver tro på att vi klarar av att hålla hela vårt jordklot bebott och att det världsliga goda fördelas på ett rättvist sätt – både i Finland, Europa och globalt.

Vänsterpartiet är mitt parti eftersom jag har varit med och grunda det och de har aldrig förstörts så pass mycket att jag skulle ha behövt söka efter andra alternativ.

I politiken får man mest gjort ifall man lär sig grunderna, handlar konsekvent och är beredd att lyssna även på de som tänker på ett annat sätt.

UTSKOTT OCH ANDRA UPPDRAG

  • Försvarsutskottet
  • Underrättelsetillsynsutskottet
  • Utrikesutskottet (ersättare)
  • Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare)

KONTAKTPERSON

Riksagsgruppens specialmedarbetare Taneli Hämäläinen
taneli.hamalainen@eduskunta.fi
P. 050 574 1357

Tillbaka till riksdagsledamöter