An­dra kon­tak­ter

TVÅSPRÅKIGA DISTRIKT OCH LOKALFÖRENINGAR

HELSINGFORS

I Helsingfors finns det vänsterföreningar av många olika slag, såväl stadsdels-, yrkes- som andra specialföreningar. Det finns också en svenskspråkig förening, Röda rummet, men många svenskspråkiga har valt att verka i andra föreningar.

Röda rummet
ordf. Eliel Kilpelä
eliel.kilpela@gmail.com

NYLAND

Borgå
Vänsterförbundet i Borgå
kontaktperson Sakari Pellinen
riistamestari@hotmail.com

Esbo
Esbo Vänster
kontaktperson Monika Arnö
Tel. 040 748 7120
arno.monika@gmail.com

Hangö
Hangö Vänster
ordf. Birgitta Gran
Tel. 040 767 2137
birgitta.gran@kolumbus.fi

Ingå
Ingå Vänster
ordf. Silja Rantanen
Tel. 050 454 3323
silja.rantanen@fortum.com

Kyrkslätt
Vänstern i Kyrkslätt
kontaktperson Irja Bergholm
Tel. 040 732 9893
irjal.bergholm@gmail.com

Lojo
Vänstern i Lojo
kontaktperson Hannu Makkonen
Tel. 044 374 0156
hannu.makkonen@lohja.fi

Lovisa
Vänsterförbundet i Lovisa
ordf. Per Hällfors
perhallfors@live.com

Raseborg
Raseborgs Vänster
ordf. Eeva-Maria Grekula
eeva-maria.grekula@hotmail.com

Sibbo
Vänsterförbundet i Sibbo
ordf. Anu Nevanlinna
anevanlinna@gmail.com

Sjundeå
Vänsterförbundets Sjundeå avdelning
ordf. Antero Honkasalo
honkasalo.antero@gmail.com

Vanda
Vänsterförbundets kommunalorganisation i Vanda
ordf. Minttu Sillanpää
minttu.sillanpää@gmail.com

 

EGENTLIGA FINLAND

Kimitoön
Dalsbruk svenska arbetarförening – Vänstern
ordf. Kauko Pietikäinen
Tel. 0400 453 535
kauko.kp@gmail.com

Pargas
Vänsterförbundet i Pargas
ordf. Nina Söderlund
tfn 050 527 8180
nina.soderlund@abo.fi

Åbo
Åbo Gröna Vänster
ordf. Branko Lampi
branko.lampi@abo.fi

 

ÖSTERBOTTEN

Jakobstad
Vänsterförbundet i Jakobstad
ordf. Sauli Isokoski
Tel. 040 505 8224

Kaskö
Vänsterförbundet i Kaskö
ordf. Anneli Tunttunen
Tel. 050 560 9528
anneli.tunttunen@kaskinen.fi

Karleby
Vänsterförbundet i Karleby
ordf. Eila Aarnos
Tel. 050 379 8783
eila.aarnos@chydenius.fi

Korsholm
Vänsterförbundets Korsholm avdelning
ordf. Kjell-Erik Källberg
Tel. 050 535 0145

Kristinestad
Vänsterförbundet i Kristinestad
ordf. Niina Haaranoja
Tel. 0400 663 067
niina.haaranoja@gmail.com

Nykarleby
Vänsterförbundet i Nykarleby
ordf. Olavi Heinonen
Tel. 06 722 1405

Oravais
Vänsterförbundet i Oravais
ordf. Ahto Kantola
Tel. 06 385 0413

Vasa
Vänsterförbundets Vasa förening

Vänsterförbundets kommunalorganisation i Vasa
ordf. Heikki Mustonen
Tel. 0400 668 254
heikki.mustonen@vaasa.fi

Österbottens Vänster – Svenska sektionen
Ordf. Lars-Johan Andersson
lars-johan.andersson@wartsila.com

 

LANDSSTYRELSEN 2016-2018

Ordförande Birgitta Gran
birgitta.gran@kolumbus.fi
Tel. 040 767 2137

Viceordförande Joonas Leppänen
jleppan@gmail.com

Medlemmar (ersättare inom parentes):
Kristina Hakola-Wass
karinmaria5@hotmail.com
(Alex Fagerström
alex.fagerstrom@gmail.com)

Heli Hallivuori
heli.hallivuori@mbnet.fi
(Irja Bergholm
irjal.bergholm@gmail.com)

Karl-Johan Holmqvist
karl-johan.holmqvist@multi.fi
(Henrik Fågelbärj
henrik.fagelbarj@netikka.fi)

Silvia Modig
silvia.modig@riksdagen.fi
(Eliel Kilpelä
eliel.kilpela@gmail.com)

Daniel Nyman
larserik.nyman@gmail.com
(Maarit Fredlund
maafred@gmail.com)

Fredrik Rönnlund
fronnlund@outlook.com
(Antony Fredriksson
afredrik@abo.fi)

 

VÄNSTERN I FOLKTINGET OCH ANDRA SVENSKA ORGAN

Vänsterns medlemmar i Svenska Finlands folkting:

Helsingfors: Joonas Leppänen, Mia Haglund

Nyland: Birgitta Gran

Åboland: Tomy Wass, Jan Otto Andersson

Vasa valkrets: Siv Ågren

Medlem i folktinget styrelse och arbetsutskott: Joonas Leppänen  (ersättare Birgitta Gran)

Folktingets utbildningsutskott: Jan Otto Andersson

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott: Monika Arnö

Folktingets förvaltningsutskott: Fredrik Rönnlund

Folktingets kultur- och medieutskott: Vera Sui

 

Kårkulla samkommun

Medlem i styrelsen: Irja Bergholm, irjal.bergholm@gmail.com
Ersättare: Frank Lundgren

Nämnden för Nyland: Maarit Fredlund, maafred@gmail.com
Ersättare: Tor-Erik Söderholm

Nämnden för Åboland: Esko Antikainen, tel. 040 581 5832
Ersättare: Nina-Maria Nyman

Sydkustens landskapsförbund
Medlemmar i styrelsen:
Oskar Dikert, ersättare Veera Sui
Bianca Gräsbeck, ersättare Risto Nurmela

Kommunförbundets svenska delegation:
Henrik Nyholm, ersättare Birgitta Gran
Lisen Sundqvist, Jarmo Ittonen