Ko­ro­nan jäl­ki­hoi­toon ja so­si­aa­li­sen krii­sin tor­jun­taan on pa­nos­tet­ta­va edel­leen

Pia Lohikoski piti Vasemmistoliiton ryhmäpuheen 28.6. maanantaina. Puheessa Lohikoski peräänkuulutti hallitukselta pitkäjänteisesti elvyttävää talous- ja sosiaalipolitiikkaa, jotta pandemian haittavaikutukset taloudelle sekä ihmisille saataisiin minimoitua.

-Kuinka moni jätti koronan takia koulunsa kesken? Kuinka monen lomautus muuttui pitkäaikaistyöttömyydeksi? Kuinka moni on mielenterveyssyistä jäänyt sivuun työelämästä, Lohikoski kysyi ryhmäpuheessa, ja viittasi siihen miten jokainen työelämästä pandemian takia syrjäytetty tulee yhteiskunnalle inhimillisesti sekä taloudellisesti kalliimmaksi kuin elvyttävä talouspolitiikka tällä hetkellä.  

Vasemmistoliiton ja Lohikosken kanta läpi korona-ajan on ollut se, että globaalin pandemian taloudelliset haittavaikutukset torjutaan parhaiten turvaamalla ihmisten toimeentulo.

Vasemmistoliiton ja Lohikosken kanta läpi korona-ajan on ollut se, että globaalin pandemian taloudelliset haittavaikutukset torjutaan parhaiten turvaamalla ihmisten toimeentulo. Tämän lisäksi täytyy kuroa kiinni mahdollisimman nopeasti nuoria ja lapsia erityisesti koskettava oppimisvelka, jota kertyi opetuksen järjestämisen vaikeutuessa pandemian aikana. 

Vasemmistoliitto on tyytyväinen hallituksen valitsemaan vastuulliseen talouspolitiikan linjaan. Elvyttävä talouspolitiikka on paitsi oikeudenmukaista myös ainoa järkevä vaihtoehto. Lohikoski korosti puheessaan, että kaikki maat ottavat nyt lainaa koronan aiheuttamien kustannusten kattamiseksi.

– Suomen suhteellinen asema rahoitusmarkkinoilla on jopa vahvistunut, kun taloutemme on kärsinyt useimpia Euroopan maita vähemmän ja velkaa on jouduttu ottamaan verrokkimaita maltillisemmin, Lohikoski sanoo. 

Oikeisto haluaa hidastaa talouden toipumista ripustautumalla budjettikehyksiin ja vaatimalla niissä pysymistä, joka tarkoittaisi miljardin euron leikkauslistaa.

Suomen suhteellisen hyvää nykytilannetta porvaripuolueet eivät halua Lohikosken mukaan nähdä. Oikeiston haluama niukkuuden politiikka on siksi uhka Suomen nousukaudelle mukaan pääsemiselle pandemian jälkeen.

– Oikeisto haluaa hidastaa talouden toipumista ripustautumalla budjettikehyksiin ja vaatimalla niissä pysymistä, joka tarkoittaisi miljardin euron leikkauslistaa, sanoo Lohikoski. 

Lohikosken mukaan elvyttävästä talouspolitiikasta luopuminen iskisi väistämättä jokaisen suomalaisen peruspalveluihin, hyvinvointiin sekä olisi vastuutonta että lyhytnäköistä talouspolitiikkaa. 

Lisäksi meidän on hallituksessa pystyttävä takaamaan luovien alojen toimijoille pitkäjänteinen rahoitus ja työrauha.

– Lisäksi meidän on hallituksessa pystyttävä takaamaan luovien alojen toimijoille pitkäjänteinen rahoitus ja työrauha, koska pandemia on aiheuttanut kulttuurialalla työskenteleville erittäin suuret tulonmenetykset, Lohikoski sanoo. 

Syksyn budjettiriihessä on pystyttävä Lohikosken mukaan etsimään vaihtoehtoja tutkimukseen ja tieteeseen vuonna 2023 kohdistuviin leikkauksiin. 

– Olen tyytyväinen, että tämä hallitus osaa katsoa kauemmas ja pitää huolta suomalaisista sekä tulevaisuuden kasvun edellytyksistä. Suomeen on tänä vuonna tulossa ennätysmäärä teollisia investointeja. Suuria investointeja ei houkutella työttömien toimeentuloa leikkaamalla, vaan panostamalla osaamiseen ja kestävään siirtymään, sanoo Lohikoski.

Lisätietoja:
Pia Lohikoski
pia.lohikoski(at)eduskunta.fi