Kun­ta­vaa­li­kam­pan­ja on avat­tu – Li An­ders­son: Oi­keus hy­vään elä­mään kuu­luu kai­kil­le

Vasemmistoliitto käynnisti kuntavaalikampanjansa 17.2. live-lähetyksellä. Kuntavaaleissa puolue lähtee puolustamaan maailman parhaita lähikouluja, varmistamaan oikeudenmukaista ilmastosiirtymää kunnissa ja pitämään huolta, että jokaisella on oikeus hyvään hoivaan.

Lue koko Li Anderssonin linjapuhe tästä.

– Aiomme kaventaa terveyseroja takaamalla kiireettömän lääkäriajan viikossa ja poistamalla terveyskeskusmaksut. Kukaan ei saisi enää velkaantua sen takia, että sairastuu. Me haluamme parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta kuntien terapiatakuulla, jolla helpotetaan myös erityisesti nuorten korona-aikana kasvanutta pahoinvointia, luettelee vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puolueen kuntavaalikampanjan avajaisissa pitämässään linjapuheessa. 

Aiemmin helmikuussa julkaistussa kuntavaaliohjelmassa vasemmistoliitto esittää ratkaisuja terveyserojen umpeen kuromiseksi, tasa-arvoisen koulutuksen turvaamiseksi, kuntien ilmastoratkaisuihin sekä elävän kulttuurin puolesta. 

–  Lopetamme kuntien epäonnistuneet yksityistämiset ja tuhoisat lomautukset, jotta voimme varmistaa, että palvelujen ensisijainen tarkoitus on lisätä ihmisten hyvinvointia, ei tehdä bisnestä. Me aiomme tehdä asumisesta kohtuuhintaista ja poistaa asunnottomuuden, sillä jokaisella on oikeus omaan kotiin, Andersson sanoo. 

Vasemmistoliitto aikoo myös julkaista vaalien alla kuntatalousohjelman, jossa osoitetaan, miten hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi on mahdollista kerätä miljardi euroa kunnissa.

– Korona ei saa olla tekosyy leikkauksille, vaan nyt jos koskaan meidän on tehtävä pitkäjänteisiä panostuksia ihmisten tulevaisuuteen.

Oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille

Kuntavaalien tärkein kysymys on, miten koronan aiheuttamaan hoitovelkaan ja pahoinvointiin vastataan tulevien vuosien aikana. 

– Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta pandemian takia. Meillä ei ole varaa suurempaan määrään yksinäisiä ikäihmisiä, eikä meillä ole varaa terveyserojen kasvuun, Andersson sanoo. 

Puolue tuo kuntavaalien alla esiin myös kuntien tärkeän roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja korostaa, että kunnissa tulee tehdä kunnianhimoisia päätöksiä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. 

– Me haluamme tehdä ilmastoystävällisestä arjesta mahdollista joka puolella Suomea – rakennetaan puusta, luovutaan saastuttavista energianlähteistä ja suojellaan lähimetsät, Andersson sanoo.

Vasemmistoliiton tunnus kevään kuntavaaleissa on ‘’Oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille’’

– Tässä kaikessa on lopulta kyse luottamuksesta. Hyvän elämän keskeinen rakennuspalikka on, että voi luottaa siihen, että omasta lapsesta pidetään hyvää huolta, kun hänet jättää päiväkotiin. Voi luottaa siihen, että omista vanhemmista pidetään hyvää huolta, kun he eivät enää pärjää itsekseen kotona. Voi luottaa siihen, että teini-ikäinen oikeasti saa apua, jos häntä masentaa ja elämä tuntuu valottomalta. Jokaisella meillä on oikeus luottaa siihen, että joku vastaa, tukee ja auttaa silloin kun, itse tarvitsee apua, Andersson sanoo.