LI AN­DERS­SON: IR­TI­SA­NO­MIS­RA­HAL­LA VOI­DAAN KOR­JA­TA YLI 55-VUO­TIAI­DEN HUO­NOA TYÖ­MARK­KI­NA-ASE­MAA

Linjapuheessaan vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina puolueen puheenjohtaja ja opetusministeri Li Andersson peräänkuulutti koronapandemian hoivavelan korjaamista, esitteli toimia yli 55-vuotiaiden työmarkkina-aseman parantamiseksi sekä asetti kunnianhimoisesti puolueen tavoitteeksi kuntavaaleissa yli 10% kannatuksen. Puoluevaltuuston kokous on parhaillaan käynnissä.

Meillä on kasaantunutta hoivavelkaa. Leikkausjonot ovat kasvaneet ja monilla alueilla perutut ja siirretyt hammashuollon, neuvolan sekä terveyskeskuslääkäreiden ajat ovat vaikeuttaneet ihmisten hoitoonpääsyä. Samalla terveysongelmat ja hoidontarve ovat kuitenkin kasautuneet. Tämä hoivavelka on korjattava ripeästi. Tänä syksynä näemme valtuustoissa ympäri Suomen sen, miten aikaisempien talouskriisien yhteydessä tehdyistä virheistä on otettu opiksi. Koronakriisin jälkihoito tulee vaatimaan meiltä toimia vielä pitkään.

Puheessaan Andersson korostaa, että pandemian hallinta ja talouden pelastaminen eivät ole vastakohtia: taloudellisesti parhaiten menestyneitä ovat maat, joissa on tehty riittävän rohkeita toimia viruksen pitämiseksi aisoissa. Tärkeintä on nyt keskittyä pandemian aiheuttamiin inhimillisiin kustannuksiin.

Olemme oppineet, että koronakriisiä eivät ratkaise yksinomaan viranomaiset, terveysasiantunijat, virkamiehet tai hallitus, vaan ongelma voidaan ratkaista vain ja ainoastaan yhdessä.

Andersson on myös huolissaan lasten kasvaneesta eriarvoisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintoviraston kuntakyselyssä saatujen tietojen mukaan kevät oli kaikkein haasteellisin niille oppilaille, joilla normaalioloissa on suurempi oppimisen tuen tarve tai vaikeat kotiolot. Sama viesti toistuu myös muissa kyselytutkimuksissa ja selvityksissä.

Kevään etäopetusjakso kasvatti lasten ja nuorten välistä eriarvoisuutta, vaikka se onnistui olosuhteet huomioiden monella tapaa hyvin. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston kuntakyselyssä poikkeusolojen keskeisimpinä vaikutuksina nousi esiin selkeä tarve vahvistaa oppimisen tuen ja oppilashuollon toimia oppimisen ja hyvinvoinnin sekä yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

Yli 55-vuotiaiden työmarkkina-asema kuntoon irtisanomisrahalla

Ikääntyneiden syrjintä on tosiasia, eikä se poistu heidän työttömyysturvaansa heikentämällä. Kun on lähettänyt työhakemuksen toisensa jälkeen saamatta kutsua haastatteluun, tuntuu varmasti irvokkaalta lukea päättäjien kommentteja siitä, kuinka sosiaaliturvaa leikkaamalla saadaan työllisyys nousuun. 

Andersson toteaa, että Ruotsi on yksi ikääntyneiden työllisyyden mallimaistaerityisesti juuri pisimpään töissä olleita suosivan irtisanomislainsäädännön takia.

Vaikka käänteinen irtisanomisjärjestys ei sellaisenaan sovellu Suomen työmarkkinoille, on meilläkin tarpeen vahvistaa ikääntyvien turvaa irtisanomistilanteissa.

Vasemmistoliitto pitää erittäin varteenotettavana työuran pituuteen perustuvaa irtisanomiskorvausta. Tällä osaltaan vähennettäisiin työnantajien kannusteita irtisanoa ikääntyviä työntekijöitä, joiden uudelleentyöllistyminen on muita hankalampaa. Samalla korvaus toisi taloudellista turvaa irtisanomistilanteisiin pitkän työuran tehneille.

Työntekijöiden muutosturvaa on syytä vahvistaa kautta linjan ja samalla muutosturvaa koskevia säännöksiä tulisi uudistaa niin, että työnantajien vastuuta erityisesti ikääntyvien työntekijöiden uudelleentyöllistymisestä vahvistettaisiin. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työnantajien velvollisuutta koulutuksen ja työterveyshuoltopalveluiden tarjoamisesta vahvistettaisiin ja niiden kestoa pidennettäisiin työuran perusteella.

Vasemmisto hakee vaalivoittoa ja yli 10% kannatusta kuntavaaleissa

Ensi kuntavaaleissa meidän tavoitteenamme on kaksinumeroinen kannatusluku ja punavihreä enemmistö päättäjiä mahdollisimman moneen kuntaan. 

Ihmisten hyvinvoinnin, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen edellyttää kuntapäättäjiä, jotka uskaltavat toimia kuntalaisten peruspalveluiden ja julkisen palvelutuotannon puolesta. Päättäjiä, jotka uskaltavat kehittää kaupunkia kuntalaisten ehdoilla ja kohtuuhintaisia asuntoja lisäämällä, ei voittoa tavoittelevien sijoittajien ehdoilla. Päättäjiä, jotka toteuttavat siirtymän kestävään yhteiskuntaan pienituloisten tarpeet huomioiden ja puolustavat paikallisluontoa. 

Me tulemme kampanjoimaan valoisan tulevaisuuden varmistamiseksi kaikille, ei harvoille, Andersson sanoi.

Lue koko Anderssonin puhe puoluevaltuustolle täältä.