Li An­ders­son: Nyt rat­kais­taan, syn­tyy­kö Suo­meen ko­ro­nan syr­jäyt­tä­mien las­ten ja nuor­ten ikä­luok­ka

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson uskoo, että hallituksen ensi keväänä tekemät päätökset määrittelevät, miltä lapsuuttaan ja nuoruuttaan nyt viettävien elämä näyttää kymmenen vuoden kuluttua. Hän puhui vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.

Anderssonin mukaan vasemmistoliitto on pitänyt hallituksessa johdonmukaisesti kiinni sovitusta. Puolue on keskittynyt suomalaisten asioiden hoitamiseen ja tasa-arvon edistämiseen, ja aikoo toimia näin myös jatkossa.

Andersson kertoo, että vasemmistoliitto tulee ensi keväänä normaalin neuvottelun puitteissa esittämään riittävää ja vastuullista rahoitusta lasten ja nuorten palveluihin.

– Ne päätökset, jotka tämä hallitus tekee ensi keväänä, määrittelevät sen, miltä tällä hetkellä lapsuuttaan ja nuoruuttaan viettävien elämä tulee näyttämään kymmenen vuoden päästä. Nyt ratkaistaan, syntyykö Suomeen pysyvästi koronan syrjäyttämien lasten ja nuorten ikäluokka.

Andersson edellyttää, että myös muissa hallituspuolueissa ymmärretään, ettei kriisi ole vielä ohi lasten ja nuorten osalta. Nyt tehtävillä päätöksillä on kauaskantoiset seuraukset.

– Kriisin keskellä tehdyt määräaikaiset panostukset loppuvat ensi vuoteen. Vastuu lastemme ja nuortemme tulevaisuudesta ei voi olla yksin vasemmistoliiton tai opetusministerin kannettavana. Hallitus, joka on sitoutunut tekemään lapsimyönteistä politiikkaa, ei voi pettää lupauksiansa tämän maan lapsille, Andersson sanoo.

Andersson otti kantaa myös sotevaaleihin. Hän näkee, että palveluiden toimivuus on elämän ja kuoleman kysymys yhteiskunnassa kaikkein hauraimmassa asemassa oleville: päihdepalveluita, lastensuojelua, asumisneuvonta ja mielenterveyspalveluita tarvitseville.

Anderssonin mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat Suomessa monin paikoin kriisiytymässä. Siksi on äärimmäisen tärkeää vastata lasten, nuorten ja heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten hätään, jota Suomen varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa juuri nyt koetaan.

– Väärät valinnat tulevat kalliiksi ihmisille ja yhteiskunnalle. Vasemmisto katsoo inhimillisen tarpeen, hoidon sekä kustannusten kokonaisuutta, ei vain kustannuksia. Siksi olemme uskottavin hyvinvointipuolue Suomessa, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan osaava, terve ja tasa-arvoinen kansa on myös hyvinvoivan talouden vankin perusta.

– Olemme hallitusvastuussa osoittaneet, mistä meidän politiikassamme on kyse: tasa-arvosta, vastuunkannosta ihmisistä ja ympäristöstä sekä oikeudenmukaisuudesta.

Lue koko puhe tästä

Katso koko puhe tämän linkin takaa