Li An­ders­son va­roit­taa kau­pal­li­sen var­hais­kas­va­tuk­sen ris­keis­tä kun­nis­sa

Li Andersson varoittaa kaupallisen varhaiskasvatuksen riskeistä kunnissa

Linjapuheessaan vasemmistoliiton puoluevaltuuston seminaarissa 6.6. Li Andersson vaatii päiväkotitoimintaa luvanvaraiseksi, voitontavoittelun rajoittamista ja resursseja valvontaan.

Päiväkotiketju Touhulan yrityssaneeraus on herättänyt huolta varhaiskasvatuksen jatkuvuuden takaamisesta ja hoitopaikkojen riittävyydestä. Tapaus on ikävä esimerkki riskistä, jonka kaupalliset palveluntarjoajat voivat aiheuttaa kunnille. Touhula on niin yrityskauppojen kuin kuntien palvelusetelipäätösten seurauksena aggressiivisesti laajentanut markkinaosuuttaan ja nyt on mahdollista, että päiväkoteja joudutaan sulkemaan. Se saattaa johtaa huutavaan pulaan päivähoitopaikoista useissa kunnissa.

– Kaupallinen palvelutuotanto voi olla tapa täydentää julkista palveluvalikoimaa, mutta se ei poista kuntien järjestämisvastuuta. Kunnat ovat aina vastuussa. Myös silloin, jos palveluntarjoajat päättävät sulkea liian vähän voittoa tuottavat päiväkotinsa. Touhulan tapaus on osoitus siitä, miten välttämätöntä on, että kunnissa ylläpidetään riittävä määrä julkisesti tuotettuja varhaiskasvatuspalveluita, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo. 

Vaikka kaupallinen varhaiskasvatus on valtakunnan tasolla edelleen selvästi julkista palvelutuotantoa pienempää, on Suomessa myös niitä kuntia, joissa kaupalliset toimijat ovat ottaneet jopa 40–50% osuuden.

Lisävalvonnassa on kyse lasten oikeuksista

–  Huoli ei ole vain palveluiden jatkumisen takaamisessa. Jos julkisella puolella tapahtuu virheitä, johto vastaa siitä virkavastuulla. Yksityisellä puolella ei ole vastaavaa järjestelmää ja siksi vastuu epäkohdista jää usein niukaksi. Tässä on pohjimmiltaan kyse lasten oikeuksista turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, Andersson sanoo.

Hallitus aikoo tällä kaudella selvittää mahdollisuutta voitontavoittelun rajoittamiseen varhaiskasvatuksessa samaan tapaan, kuten perusopetuksessa on tehty. 

 – Tarvitsemme varhaiskasvatukseen kipeästi lupajärjestelmän, jonka avulla olisi nykyistä helpompaa asettaa lasten yhdenvertaisuuteen ja palveluiden laatuun liittyviä ehtoja ja kriteereitä myös kaupallisille toimijoille. Jotta luvan ehtojen noudattamista voidaan valvoa, tarvitaan myös lisäresursseja aluehallintovirastojen tarkastajille.

Lupajärjestelmän avulla olisi mahdollista myös säätää velvoitteista yrityksille niissä tilanteissa, joissa ne päättävät lopettaa toimintansa. 

– Niin kauan kun tällaista lainsäädäntöä ei ole, on palvelujen järjestäminen kunnissa paras tapa turvata laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut kaikille, sen sijaan, että luovutamme vastuun pääomasijoittajille, Andersson toteaa.

Lomautukset täysin vastuuttomia

Puheessaan puoluevaltuustolle Andersson nosti esiin myös kuntien vaikean taloustilanteen ja vetosi kuntapäättäjiin, jotta aikeet kasvatus- ja opetusalan lomataussuunnitelmista haudataan.

 

– Olen tyrmistynyt näistä aikeista. Valtio tukee nyt kuntia lisäresursseilla juuri lasten ja nuorten palveluihin, joten olisi kunnilta täysin vastuutonta lomauttaa henkilöstöä näissä elintärkeissä palveluissa.