Lo­hi­kos­ki: ”Lou­nas- ja vi­ri­ke­se­te­lit on saa­ta­va laa­jem­paan käyt­töön”

Kansanedustaja Pia Lohikoski teki Keskustan kansanedustajan Jouni Ovaskan kanssa yhteisen kirjallisen kysymyksen, jossa he vaativat toimia lounas- ja virikesetelien hyödyntämiseksi korona-aikana.

Pia Lohikosken mukaan korona-aikana sekä lounasedut että virikesetelit ovat jääneet hyödyntämättä.

– Etätyö ja ravintoloiden rajoitukset ovat jättäneet työntekijöiden tileille miljoonia euroja käyttämätöntä, lounasruokailuun tarkoitettua sekä korvamerkittyä rahaa. Samoin virikesetelit jäävät hyödyntämättä, kun teatterit ja museot ovat kiinni ja kulttuuri- ja urheilutapahtumat on peruutettu. Ei ole tarkoituksenmukaista, että suomalaisille työntekijöille maksetut lounasedut ja virikesetelit jäävät tässä mittakaavassa hyödyntämättä, Lohikoski toteaa.

Virikesetelit jäävät hyödyntämättä, kun teatterit ja museot ovat kiinni.

Ovaska painottaa, että käyttämättömät lounas- ja virikesetelit sisältävät merkittävän kulutuspotentiaalin.

– On aika absurdia, että samaan aikaan kun valtio tukee konkurssin partaalla riutuvia ravintoloita ja muita yrittäjiä, valtavat summat lounas- ja virike-etua jää käyttämättä. Tämä asia on ratkaistava nopealla aikataululla, Ovaska korostaa.

Toistaiseksi tilannetta on yritetty korjata esimerkiksi verohallinnon päätöksellä, jonka myötä kotiinkuljetus on mahdollistettu lounasedulla. Edustajien mukaan tämä ei kuitenkaan riitä, vaan tilanne edellyttää luovia ratkaisuja.

Lounasedun ylärajaa tulisi korottaa, jotta se kattaisi ruoan kotiinkuljetuksen.

– Kulttuuriseteleiden osalta olisi tärkeää mahdollistaa niiden käyttäminen virtuaalisten tapahtumien osallistumismaksuihin. Myös käyttökohteita tulisi laajentaa esimerkiksi siten, että virike- ja kulttuuriseteleillä voisi ostaa kirjoja kirjakaupasta tai maksaa äänikirjapalvelusta. Lounasedun kohdalla kertaluontoisen maksun ylärajaa tulisi nopeasti korottaa, jotta sillä saisi oikeasti katettua esimerkiksi ruuan kotiinkuljetuksen, Lohikoski ja Ovaska päättävät.

Kysymyksessään kansanedustajat peräävät vastausta siihen, mitä hallitus aikoo tehdä sen eteen, että lounas- ja virikeseteliä pystyttäisiin hyödyntämään myös korona-aikana.

Lounas- ja virikesetelit sisältävät merkittävän kulutuspotentiaalin.

Lounasetu on työntekijän verovaroin tuettu työsuhde-etu, joka maksetaan tavallisesti lounassetelillä tai lounaskortilla. Lounasetua kertyy työntekijöille 10,90 euroa työpäivää kohden. Virikesetelillä puolestaan tarkoitetaan tuloverolain 69 §:n nojalla verovapaaksi henkilökuntaeduksi laskettavaa enintään 400 euron vuosittaista etua työnantajan tarjoamasta työntekijän omaehtoisesta liikunta- tai kulttuuritoiminnasta. Suomessa työantajat käyttävät virikeseteliä laajasti, jotta voivat tukea työntekijöidensä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia.

 


Pia Lohikosken ja Jouni Ovaskan kirjallinen kysymys 29.3.2021

Kirjallinen kysymys lounas- ja virikesetelien käyttömahdollisuuksien laajentamisesta korona-aikana

Eduskunnan puhemiehelle

Koronaepidemian hillitsemiseksi asetetut rajoitustoimet ovat ajaneet monet yritykset ja yrittäjät ahdinkoon. Ravintola-alalle on kohdistunut erilaisia rajoituksia jo yli vuoden. Useat ravintolat ovat lomauttaneet henkilöstöään tai sulkeneet ovensa tippuneen myynnin takia.

Tällä hetkellä ravintolat ovat olleet kiinni jo kolme viikkoa ja ainoastaan ulosmyynti on sallittua. Tilanne ei tule merkittävästi helpottumaan vielä pitkään aikaan.

Etätyön lisääntyminen yhdistettynä ravintoloiden rajoituksiin on myös johtanut siihen, että monen työntekijän lounasetu on jäänyt hyödyntämättä. Lounasetu on työntekijän verovaroin tuettu työsuhde-etu, joka maksetaan tavallisesti lounassetelillä tai lounaskortilla. Lounasetua kertyy työntekijöille 10,90 euroa työpäivää kohden.

Etätyö ja ravintoloiden rajoitukset ovat jättäneet työntekijöiden tileille miljoonia euroja käyttämätöntä, lounasruokailuun tarkoitettua sekä korvamerkittyä rahaa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että suomalaisille työntekijöille maksetut lounasedut jäävät tässä mittakaavassa hyödyntämättä.

Myös monet muut työntekijöiden työsuhde-edut jäävät tällä hetkellä koronan takia käyttämättä. Tuloverolain 69 §:n nojalla verovapaaksi henkilökuntaeduksi lasketaan enintään 400 euron vuosittaista etua työnantajan tarjoamasta työntekijän omaehtoisesta liikunta- tai kulttuuritoiminnasta. Suomessa työantajat käyttävät virikeseteliä laajasti, jotta voivat tukea työntekijöidensä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia.

Nyt teatterit ja museot ovat kiinni ja kulttuuri- ja urheilutapahtumat on peruutettu. Olisi tärkeää, että työntekijöillä on aito mahdollisuus käyttää lounas-, virike- ja muita työsuhde-etujaan myös korona-aikana. Tarvitaan luovia ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi.

Esimerkiksi verohallinnon päätöksellä on jatkettu kotiinkuljetuksen mahdollistamista lounasedulla, mikä on tuonut pientä helpotusta tilanteeseen ravintoloiden osalta. Silti valtava kulutuspotentiaali jää hyödyntämättä samaan aikaan kun valtio tukee talousvaikeuksien kanssa painivia ravintoloita. Ranskassa ja Itävallassa ravintola-alaa on tuettu myös mahdollistamalla lounasedun laajempaa käyttöä kertaluontoisen maksun yhteydessä.

Kulttuuriseteleiden osalta olisi tärkeä mahdollisimman nopeasti mahdollistaa se, että niitä voi käyttää myös virtuaalisten tapahtumien osallistumismaksuihin. Lisäksi olisi pohdittava käyttökohteiden laajentamista esimerkiksi niin, että virike- ja kulttuuriseteleillä voisi ostaa kirjoja kirjakaupasta tai maksaa äänikirjapalvelusta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä sen eteen, että lounas- ja virikeseteleitä pystyttäisiin hyödyntämään myös korona-aikana?

 

Helsingissä 29.3.2021

Pia Lohikoski / vas
Jouni Ovaska / kesk