Lue Li An­ders­so­nin pu­he puo­lue­val­tuus­tol­le 9.12.2019

Li Anderssonin puhe vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa 9.12.2019

Hyvät ystävät ja toverit,

Noin puoli vuotta sitten päätimme yhdessä ja yksimielisesti hyväksyä hallitusohjelman Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Järjestimme jäsenäänestyksen, jossa tämä ohjelma sai erittäin vahvan tuen. Syksyn mittaan tehdyissä tutkimuksissa vasemmistoliiton kannattajat ovat olleet kaikkein tyytyväisimpiä siihen työhön, mitä puolen vuoden aikana olemme tehneet hallituksessa. Puoluehallitus esittää nyt yksimielisenä teille, että me hyväksymme edelleen tämän ohjelman ilman muutoksia ja päätämme osallistua hallitukseen yhdessä samojen kumppaneiden kanssa, kuin tähänkin asti.

Vasemmistoliiton viesti on, että me haluamme jo takaisin töihin, oikeudenmukaisen Suomen puolesta!

Haluan lämpimästi onnitella Sanna Marinia valinnasta pääministerin tehtävään. Se on tämän maan tärkein ja vastuullisin tehtävä, ja hän tulee saamaan vasemmistoliiton täyden tuen hallitusohjelman toteuttamiseksi.

Sannan valinta on hieno osoitus siitä, että kansanvalta Suomessa toimii. Kaupan kassalla työskennelleestä 34-vuotiaasta pienen tytön äidistä on juuri tullut koko maailman nuorin pääministeri. Voimme kansakuntana olla todella ylpeitä siitä, että tällaiset tarinat ovat Suomen politiikassa mahdollisia.

Hyvät ystävät,
Viime eduskuntavaalit olivat monella tapaa linjavaalit. Perusporvarihallituksen aikana sosiaaliturvasta, koulutuksesta, lääkekorvauksista ja muista julkisista palveluista leikattiin neljä miljardia euroa. Silloinen hallitus painosti ammattiyhdistysliikettä hyväksymään historiallisen huonon kiky-sopimuksen, joka heikensi erityisesti naisvaltaisten julkisten alojen työntekijöiden asemaa ja pidensi työaikaa palkatta.

Viime kevään eduskuntavaaleissa suomalaiset antoivat äänensä inhimillisemmän, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman politiikan puolesta. Suomalaiset äänestivät sen puolesta, että nyt on leikkaamisen ja purkamisen sijaan aika rakentaa. He äänestivät parempien hyvinvointipalveluiden puolesta, tasa-arvoisemman ja laadukkaamman koulutuksen puolesta sekä elinkelpoisen maapallon puolesta.

Tuleva hallitus sai painavan, velvoittavan ja elintärkeän mandaatin rakentaa kestävä, tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen tulevaisuus. Sille ajatukselle tämä hallitusohjelma on rakennettu. Syksyn aikana on käynyt selväksi, että on monia, jotka toivovat meidän epäonnistuvan tässä tehtävässä.

Kokoomus on viikosta toiseen kritisoinut hallitusta vastuuttomista menolisäyksistä. Heistä on vastuutonta, että moderni kansanrintamahallitus edellisen kauden rajujen leikkausten jälkeen on tehnyt ensimmäisen korotuksen kansaneläkkeisiin sitten vuoden 2008, ja ensimmäisen korotuksen työttömien perusturvaan sitten vuoden 2012. Heistä on vastuutonta, että me palautamme kaikkien lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen ja teemme toisesta asteesta maksuttoman kaikille opiskelijoille.

Ainakin nyt on tullut selväksi, mitä ”vastuullisuus” heille tarkoittaa. Kun kokoomus nyt oppositiossa teki ensimmäistä kertaa pitkään aikaan oman vaihtoehtobudjettinsa, jossa he täysin vapaasti saivat esitellä oman linjansa, he leipoivat vaihtoehtoonsa yhteensä miljardin euron suuruiset leikkaukset kaikkein pienituloisimpien sosiaaliturvaan ja eläketurvaan. Kokoomus haluaa leikata pienituloisilta jopa oppositiossa ollessaan.
Perussuomalaiset taas ovat keskittyneet puhumaan maahanmuutosta.
Mitään muuta sanottavaa heillä ei ole, mistään.

Mutta on myös vaikutusvaltaisia tahoja eduskunnan ulkopuolella, jotka mielellään näkisivät, että tästä hallituksesta tulisi mahdollisimman lyhytikäinen. Työmarkkinapöydissä on kokeneiden liittojohtajien mukaan esitetty työnantajien puolelta poikkeuksellisen rajuja heikennysesityksiä työntekijöiden oikeuksiin. Julkisuuteen on vuotanut tietoa muun muassa palvelusvuosilisien poistosta, lomarahojen puolittamisesta, lakko-oikeuden rajoittamisesta, jäsenmaksuperinnän lopettamisesta, kiky-tuntien säilyttämisestä, helatorstain ja loppiaisen muuttamisesta työajaksi ja monista muista rajuista heikennyksistä.

Nämä ovat ennennäkemättömän kovia vaatimuksia, siitä huolimatta, että Suomessa on tehty jo monta työntekijöiden oikeuksien kannalta erittäin rankkaa sopimusta peräkkäin. Esitykset osoittavat myös kaikkea muuta kuin sopimishalukkuutta työnantajapuolelta. Seuraukset siitä ovat jo näkyvissä, kun tänään käynnistyivät sadan tuhannen työntekijän lakot vientiteollisuuden puolella. Jotta laajoilta levottomuuksilta vältytään työmarkkinoilla tulevan talven aikana, on todellakin toivottava, että kaikki osapuolet osoittavat todellista halukkuutta päästä sopimukseen.

Mutta hyvät ystävät,

Samaan aikaan kun nämä tahot ovat tehneet kaikkensa heittääkseen soraa hallituksen rattaisiin, olemme me ehtineet saada paljon tärkeitä asioita aikaiseksi.

Kun Aino-Kaisa Pekonen aloitti sosiaali- ja terveysministerinä, ryhtyi hän heti ensimmäisinä päivinään toimeen epäoikeudenmukaisesta aktiivimallista luopumiseksi. Vuodenvaihteesta lähtien tämä epäoikeudenmukainen leikkuri ei enää heikennä suomalaisten työttömien arkea, vaan hallitus panostaa inhimilliseen ja kestävään työllisyyspolitiikkaan.

Heti ensimmäisinä päivinäni opetus- ja kulttuuriministeriössä, pidin huolen siitä, että hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamiseksi menee eteenpäin. Hyvinvointivaltion ajatukseen ei yksinkertaisesti sovi, että vanhempien työttömyys tai työssä olo vaikuttaisi lapsen oikeuteen saada varhaiskasvatusta. Ensi vuoden elokuusta lähtien jokaisella lapsella on jälleen yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen.

Tämän kuluneen puolen vuoden aikana olemme myös ehtineet tehdä päätöksen varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämisestä, päättää 100 miljoonaan euron lisärahoituksesta ammatillisten opettajien ja ohjaajien palkkaamiseksi, korottaa takuueläkkeitä, kansaneläkkeitä, lapsilisiä, yksinhuoltajakorotusta ja opintotuen huoltajakorotusta, sekä tehdä historiallisen suuret panostukset luonnonsuojeluun. Koulutuksen ja sivistyksen kunnianpalautus on toden teolla aloitettu ja talouspolitiikan suunta on muutettu.

Politiikassa kuulee aika harvoin sanan kiitos. Olen kuitenkin saanut kuulla sen sanan useampaan otteeseen kuluneiden kuukausien aikana, muun muassa opettajilta, vanhemmilta ja monilta nuorilta. Pari päivää sitten sain lukea sen sähköpostista, jonka eräs nainen oli lähettänyt miehensä puolesta. Hän halusi välittää kiitoksen siitä, että hänen miehensä pieni kansaneläke nousee vuodenvaihteessa. Kolmekymmentä euroa on paljon rahaa pienituloisille, jotka joutuvat huolehtimaan jokaisen euron riittävyydestä.

Meidän onnistumistamme tässä hallituksessa tullaan mittaamaan juuri tämänkaltaisten kiitosten kautta. Me olemme hallitusvastuussa saadaksemme aikaan tuntuvia parannuksia suomalaisten arkeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan.

Ihmiset eivät vaadi mahdottomia, mutta heillä on kaikki oikeus odottaa päätöksiä, joilla laitetaan yhteiskunnan perusasioita kuntoon. Sanna Marinin hallituksen pitää lunastaa lupauksensa muun muassa pienemmistä ryhmäkoista varhaiskasvatuksessa, teiden peruskorjauksista, nykyistä lyhyemmistä terveyskeskusjonoista sekä eläkkeestä, joka riittää sekä ruokaan että lääkkeisiin. Parannukset on tehtävä samalla kun katsomme myös perusasioiden osalta vahvasti tulevaisuuteen.

Mutta hyvät ystävät ja toverit,
On myös syytä sanoa ääneen, että kaikki ei ole mennyt niin hyvin kuin mitä olisimme toivoneet. Kuluneet viikot eivät ole olleet kunniaksi hallitukselle, eivätkä politiikalle ylipäätään. Me edellytämme, että tie eteenpäin rakennetaan sen kautta, että kaikki puolueet sitoutuvat aidosti yhteiseen ohjelmaan ja yhteiseen työhön. Samalla on myös tärkeää uudistaa hallituksen toimintatapoja. Myös hallituksen yhteistä tarinaa täytyy vahvistaa. Nyt on meidän aikamme näyttää suomalaisille, että tämä hallitus rakentaa yhdessä joka päivä oikeudenmukaisempaa ja paremmin voivaa Suomea kaikille, ei harvoille!

Hallituskriisin käänteiden jälkeen koen tärkeäksi sanoa ääneen sen, mikä lopulta kuitenkin on tärkeintä tässä koko sotkussa. Politiikan pelin ja mediahulinan alle on jäänyt se tosiasia, että Suomessa on nyt vallassa hallitus, joka omalla toiminnallaan esti 9000 matalasti palkatun valtio-omisteisen Postin työntekijän työehtojen heikennykset. Nyt on vallassa hallitus, joka ei hyväksy työntekijöiden työehtojen halpuuttamista ja joka aivan oikein oli valmis käyttämään omistajaohjausta huolehtiakseen siitä, että vastuullisuus henkilöstöpolitiikassa toteutuu valtion omistamissa yhtiöissä. Tämän pitää olla hallituksen linja myös jatkossa. Vastuullinen omistajaohjaus ei tarkoita työmarkkinatilanteeseen sekaantumista. Tämä on jokaisen keskusteluun osallistuvan ihmisen tärkeää nähdä myös jatkossa.

Punavihreä kansanrintama saa nyt uuden alun Sanna Marinin johdolla. Heti vuodenvaihteen jälkeen kokoonnumme yhteen ilmastopolitiikkaa koskevaan hallituksen suurkokoukseen, jossa on tarkoitus tehdä uusia linjauksia liittyen alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseen ilmastopolitiikkaan. Tälle uudelle hallitukselle se on todella sopiva tapa aloittaa, sillä Ilmastopaneelin tekemien selvitysten perusteella tarvitsemme lisää toimia, jotta Suomi on hiilineutraali hyvinvointivaltio vuonna 2035.

Tämän hallituksen tarina kertoo siitä, miten rakennetaan maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio. Siinä tavoitteessa on kaksi tärkeää elementtiä. Ensimmäinen niistä liittyy ilmastopolitiikkaan. Meillä on 15 vuotta aikaa jäljellä saada teollisuuden, energiatuotannon ja liikenteen päästöt vähenemään niin, että ne ovat yhtä suuret kuin se määrä hiiltä, jonka meidän metsämme sitovat. Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää määrätietoisia toimia niin elinkeinopolitiikan, verotuksen, maatalouden kuin liikenteen puolella. Se edellyttää lainsäädäntöä, veromuutoksia sekä panostuksia tieteeseen ja innovaatiopolitiikkaan.

Tervehdin ilolla elinkeinoministeri Katri Kulmunin avausta ilmastorahastosta, jonka kautta olisi mahdollista suunnata varoja hiilineutraaliin teknologiaan ja infrastruktuuriin kohdistuviin investointeihin. Nyt meidän on yhdessä tehtävä keskusteluavauksesta totta kunnianhimoisilla ilmastomyönteisillä päätöksillä.

Tulevaisuuden hiilineutraalinen hyvinvointivaltion toinen keskeinen osa liittyy nimenomaan hyvinvointiin. Meidän pitää palauttaa ihmisten usko tämän yhteiskunnan palveluihin, turvaverkkoihin ja uudistumiskykyyn tavalla, jossa kaikilla on mahdollista rakentaa itselleen ja perheelleen parempaa elämää.

Tuoreimmat PISA-tulokset julkaistiin samana päivänä kun, Antti Rinne jätti eroanomuksensa. Suomi on edelleen koulutuksen huippumaa ja koulujen väliset erot ovat koko tutkimuksen pienimmät, mutta erot oppilaiden välillä jatkavat edelleen kasvuaan. Perheen koulutustaso vaikuttaa aiempaa enemmän oppimistuloksiin ja erityisesti pojat ovat yliedustettuna heikosti suoriutuvien oppilaiden joukossa.

Tilanteessa, jossa talouden yhä vahvempi digitalisoituminen, kansainvälinen kilpailu ja työmarkkinoiden murros nostavat osaamisvaatimuksia alalla kuin alalla ja työtehtävässä kuin työtehtävässä, ei Suomi tule pärjäämään millään muulla, kuin koulutustason nostolla ja koulutuksellista tasa-arvoa vahvistamisella. Peruskoulu-uudistus oli aikoinaan kansanrintaman keskeinen projekti, jolla on ollut korvaamattoman suuri merkitys Suomen hyvinvoinnille, tasa-arvolle ja menestykselle. Nyt tarvitsemme samanlaisen koulutuspoliittisen projektin 2020-luvulle, jotta pystymme huolehtimaan tämän maan pärjäämisestä myös tulevien vuosikymmenten aikana.