Mai Ki­ve­lä: Ko­kei­lu an­taa tu­kea pe­rus­tu­lon edis­tä­mi­sel­le

Suomessa toteutettiin vuosina 2017-2018 perustulokokeilu, johon osallistui 2000 työtöntä. Kokeilun lopulliset tulokset julkaistiin eilen 6.5.2020.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelän mielestä kokeilun tulokset antavat tukea perustulon edistämiselle. Kivelä korostaa, että sosiaaliturvauudistuksesta keskustellessa on syytä painottaa aiempaa enemmän sosiaaliturvan hyvinvointivaikutuksia. Perustulokokeilun tulosten mukaan perustulon saaminen paransi kansalaisten hyvinvointia selvästi.

Kokeilun perusteella masentuneisuus väheni, tulevaisuuteen suhtauduttiin luottavaisemmin ja yksinäisyyttä koettiin vähemmän. Samalla kokeilun työllisyysvaikutukset olivat neutraaleja tai jopa hieman positiivisia.

–  Jos ei hyvinvoinnin lisääminen ole hyvinvointivaltion sosiaalipolitiikan tavoite, niin mikä sitten? Kivelä kysyy.

Nykyinen joustamaton sosiaaliturvajärjestelmä ei enää vastaa nykypäivän työelämää. Työelämän murroksen myötä ihmisten elämäntavat ja samalla tarpeet sosiaaliturvalle ovat muuttuneet. Jatkuvien pienten paikkailujen myötä järjestelmä on muuttunut pirstaleiseksi ja yksilölle kohtuuttoman byrokraattiseksi.

Vasemmistoliitto haluaa Suomeen sosiaaliturvamallin, joka sanktioiden sijaan antaa ihmisille mahdollisuuksia kehittyä ja tilaa toimia. Ensivaiheessa se tarkoittaa nykyisen järjestelmän joustavoittamista ja esimerkiksi osan etuuksista yhdistämistä. Pidemmän linjan tavoitteena on kuitenkin yksi yhtenäinen perustulo.

Selvitys osoittaa myös, ettei ihmisten halu työllistymiselle ole riippuvainen sanktioista eikä perustulo aiheuttanut kokeilussa passivoitumista. Perustulokokeilun työllisyyttä nostavat vaikutukset olivat pieniä, mutta toisena kokeiluvuotena kuitenkin tilastollisesti merkitseviä. Kivelä nostaa myös esiin sen, että perustuloa saaneen ryhmän työllisyys kehittyi kokeilussa paremmin kuin sanktioperusteisen aktiivimallin piirissä olevan verrokkiryhmän.

–  Näin poikkeusaikana sosiaaliturvamme kankeus on korostunut. Inhimillinen kärsimys on ollut monessa tilanteessa tarpeetonta, kun sosiaaliturva on pettänyt yksilön. On valtion vastuu varmistaa, että huonoimpanakin päivänä jokainen pärjää. Perustulo antaisi yksilölle turvaa ja luottamusta nopeidenkin muutosten osuessa kohdalle, Kivelä toteaa.