Mai Ki­ve­lä: Ym­pä­ris­tö­jär­jes­töil­le saa­ta­va li­sä­ra­hoi­tus­ta

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä ehdottaa määrärahan lisäämistä ympäristöjärjestöjen avustuksiin valtion ensi vuoden budjettiin.

– Valtakunnallisten ympäristöjärjestöjen tekemä työ on erittäin tärkeää ympäristönsuojelun, kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksien ja ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Lisäksi ympäristöjärjestöt ovat merkittäviä asiantuntijaorganisaatioita, joiden osaamista hyödynnetään laajasti, Kivelä sanoo.

Vapaaehtoisten henkilöiden työpanoksen hyödyntäminen on erinomainen tapa lisätä suomalaisten ympäristötietoisuutta. Ympäristöjärjestöt tarjoavat valtavalle määrälle ihmisiä lapsista aikuisiin konkreettisia keinoja toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Työ on luonteeltaan myös kansainvälistä.

– Ympäristöjärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen on tärkeä yhteiskunnallinen tavoite.

Lue koko aloite:

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestäympäristöjärjestöjen avustuksiin (300 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtakunnallisten ympäristöjärjestöjen tekemä työ on erittäin tärkeää ympäristönsuojelun, kansalaisyhteiskunnan toiminnan ja ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Ympäristöjärjestöt ovat merkittäviä asiantuntijaorganisaatioita, joiden osaamista hyödynnetään laajasti.

Vapaaehtoisten henkilöiden työpanoksen hyödyntäminen on erinomainen tapa lisätä suomalaisten ympäristötietoisuutta ja tehdä konkreettisia ympäristön suojelutoimenpiteitä. Työ on luonteeltaan myös kansainvälistä. 

Ympäristöjärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen on tärkeä yhteiskunnallinen tavoite. 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 300 000 euroa momentille 35.01.65  avustuksiin ympäristöjärjestöille.

Helsingissä 17.10.2019
Mai Kivelä /vas