Mar­kus Mus­ta­jär­vi: HX-hä­vit­tä­jä­han­keen kus­tan­nuk­set tu­le­vat to­den­nä­köi­ses­ti ylit­ty­mään

Hävittäjäbudjetin ylittyminen tarkoittaisi menoleikkauksia tai lisäbudjetointia toisaalle puolustusvoimissa.

Kansanedustaja Markus Mustajärvi piti Vasemmistoliiton ryhmäpuheen 7.12. eduskunnassa. Ryhmäpuhe käsitteli puolustusselontekoa. Mustajärvi on muun muassa eduskunnan puolustus- ja tiedusteluvalvontavaliokunnan sekä ulkoasiainvaliokunnan varajäsen.

Puolustusselonteon aikajänne on noin kymmenen vuotta. Hävittäjäkauppa ulottuu neljänkymmenen vuoden päähän ja sitoo Suomen myös ulko- ja turvallisuuspoliittisesti, ei pelkästään puolustuspoliittisesti, toimittajamaahan.

Ryhmäpuheessaan Mustajärvi huomautti miten vähäisellä julkisella keskustelulla HX-hanke ja hankintapäätös on tehty, kun ottaa huomioon, että kyse on valtion historian kalleimmasta investoinnista.

– Puolustusselonteon aikajänne on noin kymmenen vuotta. Hävittäjäkauppa ulottuu neljänkymmenen vuoden päähän ja sitoo Suomen myös ulko- ja turvallisuuspoliittisesti, ei pelkästään puolustuspoliittisesti, toimittajamaahan, Mustajärvi sanoo.

Mustajärvi muistutti puheessaan, että puolustusvaliokunnan mukaan uusien hävittäjien käyttö- ja ylläpitokustannukset eivät saisi ylittää kymmentä prosenttia vuotuisesta puolustusbudjetista.

Riskitekijöitä on paljon sekä hankkeessa itsessään, että sen vaikutukselle koko puolustussektoriin.

– Riskitekijöitä on paljon sekä hankkeessa itsessään, että sen vaikutukselle koko puolustussektoriin: aikajänne on tavattoman pitkä, indeksimuutoksia voi vain arvailla samoin kuin valuuttakurssimuutoksia, puolustusmateriaalien hinnat kallistuvat keskimääräistä nopeammin ja asejärjestelmien uusiminen maksaa paljon, Mustajärvi sanoo.

Vasemmistoliiton mielestä Suomella tulee olla riittävän hyvin varustetut maa-, meri- ja ilmavoimat. Teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja aiemmat käsitykset uhista, ja sodankäynnin kuvasta, voivat muuttua nopeasti.

Mustajärven mukaan ylimitoitettu hävittäjähanke voi sitoa liikaa Suomen puolustusresursseja tulevaisuudessa.

– Jos kriittisesti arvioitaisiin strategisten investointien mittakaava ja tarkoituksenmukaisuus, taloudellinen kestävyys ja ilmastomuutoksen torjunta, niin aina parempi. Ne kaikki liittyvät toisiinsa, Mustajärvi sanoo.