Mat­ti Se­mi: Maa­han­muut­ta­jien työ­pa­nos­ta tar­vi­taan Suo­mes­sa

Kansanedustajamme Matti Semi uskoo, että maahanmuuttajien syrjintä työelämässä on yhä valitettavan yleistä. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta käsitteli kotoutumisen edistämisen selontekoa.

– Suomen ei pidä olla sellainen maa, jossa työhaastatteluun ei pääsee maahanmuuttajataustaisella nimellä. Me vasemmistossa pidämme keskeisenä, että Suomessa ehkäistään syrjintää. Pahimmillaan syrjintä voi luoda yhteiskuntaamme jakolinjoja ja varjoyhteiskuntia, joista kärsivät niin yksilöt kuin yhteiskunta, Semi varoittaa.

Semi pitää kotouttamista tärkeänä osana kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa. Hyvä kotouttaminen korostaa maahanmuuttajien omaa toimijuutta ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa, eikä yritä tehdä kaikista samanlaisia. Onnistunut kotouttamispolitiikka myös tekee Suomesta houkuttelevan maan tulla töihin.

Suomen ei pidä olla sellainen maa, jossa työhaastatteluun ei pääsee maahanmuuttajataustaisella nimellä.

– Nettomuuton kasvu voisi vähentää Suomen julkisen talouden kestävyysvajetta merkittävästi, jos kotouttaminen onnistuu ja työllistyminen on korkeaa, Semi sanoo.

Semin mukaan heti kotoutumisen alkuun on panostettava riittävästi. Resurssit on kohdistettava oikein, jotta työllistyminen onnistuu mahdollisimman nopeasti. Tässä keskeistä on laadukas kielen opetus ja aiemman osaamisen tunnistaminen. Nopea työllistyminen ei kuitenkaan ole ainoa onnistuneen kotoutumisen mittari.

– Pitkäjänteinen kouluttautuminen voi olla tarkoituksenmukaista pysyvän ja vahvan työmarkkina-aseman saavuttamiseksi. Koulutus on myös tehokkaimpia keinoja ylisukupolviseen huono-osaisuuteen puuttumiseksi, Semi sanoo.

Kotoutumisen alkuun on panostettava riittävästi.

Vasemmistoliitolle on tärkeää, että maahanmuuttajat voivat integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan täysivaltaisinä jäseninä. Kotoutumistoimien tulee ehkäistä syrjintää ja syrjäytymistä sekä tukea yhdenvertaisuutta kaikissa elämänvaiheissa.

– Suomi tarvitsee maahanmuuttajia ja maahanmuuttajien työpanosta. Erilaisuus on rikkaus, ja on meidän vastuullamme luoda yhteiskuntaa, jossa jokainen voi taustastaan riippumatta voida hyvin, Semi sanoo.

 

Matti Semin ryhmäpuhe 11.5.2022

Arvoisa puhemies,

Kotouttaminen on jatkuva, kaksisuuntainen prosessi, jossa maahanmuuttaja saa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia taitoja, ja jossa yhteiskunta muuttuu monimuotoisemmaksi. Kotoutumisen tulee edistää maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan sen täysivaltaisina jäseninä.

Kotouttaminen on tärkeä osa kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa. Suomen suunta kotoutumisen edistämisessä on ollut hyvä. Olemme tehneet monia hyviä ratkaisuja. Kehitystyötä kuitenkin vielä riittää.

Maahanmuuttajien työllistyminen on yhä matalampaa muuhun väestöön nähden. Panostamalla kotoutumisen alkuun riittävillä ja oikein kohdennetuilla resursseilla, voimme tähdätä mahdollisimman nopeaan työllistymiseen. Tässä keskeisissä rooleissa ovat erityisesti laadukas kielen opetus ja aiemman osaamisen tunnistaminen.

On kuitenkin huomioitava, että nopea työllistyminen ei ole ainoa onnistuneen kotoutumisen mittari. Pitkäjänteinen kouluttautuminen voi olla tarkoituksenmukaista pysyvien ja vahvojen työmarkkina-asemien saavuttamiseksi. Koulutus on myös yksi tehokkaimpia keinoja puuttua ylisukupolviseen huono-osaisuuteen. Kotoutumistoimien on tavoitettava myös työelämän ulkopuolella olevat.

Arvoisa puhemies,

Kuten aiemmin sanoin, on kotoutuminen kaksisuuntainen prosessi. Maahanmuuttajien syrjintä työelämässä on Suomessa valitettavan yleistä.

Me vasemmistossa pidämmekin keskeisenä, että Suomessa ehkäistään syrjintää. Pahimmillaan syrjintä voi luoda yhteiskuntaamme jakolinjoja ja varjoyhteiskuntia, joista kärsivät niin yksilöt kuin yhteiskunta.

Suomen ei pidä olla sellainen maa, jossa työhaastatteluun ei pääse kuin suomalaisella nimellä.

Arvoisa puhemies,

Kotoutumista edistävät politiikkatoimet ovat kustannustehokkaita investointeja. Samalla onnistunut kotouttamispolitiikka tekee Suomesta houkuttelevan kohteen tulla töihin. Nettomuuton kasvu voisi vähentää Suomen julkisen talouden kestävyysvajetta merkittävästi, jos kotouttaminen olisi onnistunutta ja työllistyminen korkeaa. Suomi tarvitsee maahanmuuttajia ja maahanmuuttajien työpanosta.

Arvoisa puhemies,

Hyvä kotouttaminen korostaa maahanmuuttajien omaa toimijuutta ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa, eikä yritä tehdä kaikista samanlaisia. Erilaisuus on rikkaus, ja on meidän vastuullamme luoda yhteiskuntaa, jossa jokainen voi taustastaan riippumatta voida hyvin.