Mik­ko Koik­ka­lai­nen: Kai­kil­la on oi­keus tun­tea olon­sa tur­val­li­sek­si osal­lis­tues­saan jär­jes­tö­toi­min­taan

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalaisen mielestä epäasialliseen käytökseen järjestötoiminnassa on puututtava herkästi. Tässä kirjoituksessa Koikkalainen esittelee vasemmistoliiton käytäntöjä, joilla puututaan häirintään, ahdisteluun ja epäasialliseen käytökseen puolueen toiminnassa.

”Viime päivinä on noussut keskusteluun poliittisissa puolueissa tapahtuva häirintä ja ahdistelu.

Haluan vasemmistoliiton puoluesihteerinä muistuttaa, että meidän kaikkien tulee suhtautua häirintään, seksuaaliseen ahdisteluun ja epäasialliseen käytökseen vakavasti niin järjestötoiminnassa, kaikissa puolueissa kuin koko yhteiskunnassa.

Ihmisillä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja tulla kohdelluksi asiallisesti kun osallistuvat puolueen toimintaan. Kyse on kaikenlaiseen epäasialliseen käytökseen puuttumisesta, ei vain sellaiseen, joka mahdollisesti täyttää rikoksen tunnusmerkistöä.

Kyse on kaikenlaiseen epäasialliseen käytökseen puuttumisesta, ei vain sellaiseen, joka mahdollisesti täyttää rikoksen tunnusmerkistöä.

Puolueissa ja politiikassa on mielestäni syytä kiinnittää tähän aiheeseen erityistä huomiota. Eikä yhdenkään puolueen yhdenkään toimijan kannata sortua ajattelemaan, että omassa puolueessa ei voisi tapahtua mitään epäasiallista tai laitonta.

Jos henkilö kokee tulleensa häirityksi vasemmistoliiton tilaisuuksissa, niin ohjeena on olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin. Muissa tapauksessa olemme kehottaneet olemaan yhteydessä puoluetoimistoon. Mahdollisten yhteydenottojen jälkeen ryhdytään aina selvittämään tilannetta ja puolue ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin selvityksen pohjalta.

Meillä vasemmistoliitossa on aiheen parissa tehty mm. seuraavia toimenpiteitä.

Puolueessa on hyväksytty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää toimenpiteitä, joita puolueessa on jo toteutettu ja tullaan vielä toteuttamaan lisääkin. Suunnitelma sisältää mm. turvallisen tilan ohjeistuksen.

Toimenpiteitä ovat mm. seuraavat:

a) Tilaisuuksissamme on otettu käyttöön häirintäyhdyshenkilöt, jotka esittäytyvät tilaisuuksien alussa ja heidän yhteystiedot annetaan osallistujille. Samassa yhteydessä luetaan turvallisemman tilan periaatteet ja korostetaan näitä periaatteita ja niiden tärkeyttä.

b) Henkilöstöä on perehdytetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme sekä koulutettu häirintäyhdyshenkilöiksi. Esimerkiksi puoluekokouksessamme oli jatkuva päivystys häirintäyhdyshenkilöillä.

c) Kesän jälkeen otamme käyttöön anonyymin yhteydenottokanavan mahdollisia häirintätapauksia varten sekä nimeämme valtakunnalliset yleiset häirintäyhdyshenkilöt puolueelle.

Turvallisemman tilan periaatteisiimme kuuluvat mm. seuraavat periaatteet:

1. Jokaisella on oikeus olla tulematta häirityksi fyysisesti tai verbaalisesti.

2. Kunnioitamme jokaisen koskemattomuutta, joka koskee sekä fyysistä että suullista vuorovaikutusta. Älä lähesty toista fyysisesti, jos et ole varma, onko tämä molemminpuolisesti hyväksyttävää. On parempi varmistaa kuin koskettaa ilman suostumusta. Älä ahdistele ketään myöskään suullisesti. Suorat ehdotukset ovat harvoin hyvä idea, jos et tunne ihmistä.

3. Anna jokaiselle sekä henkisesti että fyysisesti riittävä tila. Jos sinulle todetaan, että toimintasi tai puheesi ei ole toivottua, usko kerralla äläkä loukkaannu.

4. Puutu häirintään myös sitä todistaessasi ja kysy häirityksi tulleelta, haluaako hän apua tai tukea.

5. Ihonväriin tai oletettuun etniseen alkuperään, sukupuoleen, ikään, fyysiseen tai henkiseen toimintakykyyn, vammaan, seksuaalisuuteen kohdistuvalle sekä kaikenlaiselle muullekin syrjinnälle on tapahtumissa nollatoleranssi.”

Mikko Koikkalainen
puoluesihteeri
Vasemmistoliitto