Mi­nis­te­riö­kin tyr­mää Or­pon väit­teet osa­ke­sääs­tö­ti­lis­tä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki pitää valtiovarainministeri Petteri Orpon osakesäästötiliin liittyviä kommentteja harhaanjohtavina.

Arhinmäki kritisoi blogissaan mm. Orpon väitettä, jonka mukaan valtiovarainministeriön aikaisempi arvio 160 miljoonan veromenetyksistä olisi vanhentunut.

– Valtiovarainministeri Orpo annostelee varsin luovasti totuutta, Arhinmäki sanoo.

Valtiovarainministeriö on vahvistanut erikseen kysyttäessä vasemmistoliitolle, ettei mitään uusia laskelmia ole tehty, vaan budjettiriihen yhteydessä julkaistu 160 miljoonan arvio on lakiluonnoksessa vain esitetty toisella tavoin.

Vuodelle 2025 arvioidun 100 miljoonan euron menetyksen lisäksi ulkomaille maksettavien osinkojen lähdeveroja voisi jäädä pysyvästi saamatta noin 56 miljoonaa euroa.

Arhinmäki kritisoi myös Orpon väitettä, jonka mukaan tilin avulla on mahdollista saada ”satoja tuhansia uusia osakesäästäjiä.”

Hallitus on viitannut muun muassa Ruotsiin, jossa sikäläinen, vuodesta 2012 käytössä ollut ISK-tili on noin 2,1 miljoonalla ihmisellä. Tilastojen valossa sijoittajien lukumäärä on kuitenkin Ruotsissa pysynyt ennallaan ja heidän osuutensa väestöstä jopa vähentynyt ISK-tilien lanseeraamisen jälkeen.

– Ei ole mitään syytä olettaa, että suomalaiset alkaisivat osakesäästötilien myötä yhtäkkiä joukolla pörssisijoittajiksi. Valtaosalla suomalaisista ei valitettavasti ole siihen varaa, Arhinmäki sanoo.

Vasemmistoliiton mielestä rikkaat eivät tarvitse enää yhtään uutta veroetua. Päinvastoin myös niin sanottujen vakuutuskuorten olemassa olevat verotuet tulisi poistaa.

– Varakkaita suosivien verotukia enemmän suomalaisten sijoitusmahdollisuuksia kasvattaisi se, että pieni- ja keskituloisilla jäisi jotain säästöönkin pakollisten menojen jälkeen.

Vasemmistoliitto on esittänyt pienten palkka- ja pääomatulojen verotuksen keventämistä. Tämä auttaisi kaikkia, ei vain harvoja.