Mo­dig ja Hon­ka­sa­lo: Puo­la toi­mii lait­to­mas­ti Val­ko-Ve­nä­jän ra­jal­la ole­vien siir­to­lais­ten koh­dal­la

Kansanedustaja Veronika Honkasalo ja europarlamentaarikko Silvia Modig toteavat Puolan rikkovan lakia estäessään Valko-Venäjän rajalla olevia henkilöitä hakemasta turvapaikkaa.

Honkasalo muistuttaa, että Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on diktatuurin pelinappuloiksi joutuneita ihmisiä, joista osa on haavoittuvassa asemassa olevia ja haluaa hakea turvapaikkaa. Oikeudessa hakea turvapaikkaa on kyse perusoikeuksien ytimestä, oikeudesta elämään.

– Turvapaikkaa hakevat ihmiset eivät aiheuta kriisiä. Kriisin aiheuttaa se, jos ihmisoikeuksia ei enää noudateta ja tämä hyväksytään. On surullista, miten helposti diktatuurit saavat eurooppalaiset päättäjät luopumaan yhteisistä arvoista ja kansainvälisestä sopimusjärjestelmästä, Honkasalo toteaa.

Oikeudessa hakea turvapaikkaa on kyse perusoikeuksien ytimestä, oikeudesta elämään.

Turvapaikkaprosessissa selvitetään, onko ihminen vaarassa joutua muun muassa kidutuksen kohteeksi. Henkilöllä on EU-lainsäädännön mukaan myös oikeus saada kansainvälistä suojelua, mikäli hän on vaarassa joutua kotimaassaan perustavanlaatuisten ihmisoikeusloukkausten kohteeksi. Palautuskielto on ehdoton.

– Kun Puola väkivaltaisesti käännyttää rajalta ihmisiä, jotka haluavat hakea turvapaikkaa, se toimii laittomasti, Modig toteaa.

Tämä laiton toiminta olisi hyvä todeta suoraan, sen sijaan, että turvaa hakevista puhutaan laittomina ja puhutaan laittomasta siirtolaisuudesta.

– Puolan pitäisi myös sallia riippumattoman median paikalle saapuminen ja kansalaisjärjestöjen avustustoiminta rajalla. EU:n pitäisi myös varmistaa ihmisoikeuksien toteutuminen rajalla, toteavat Honkasalo ja Modig.

EU:n oikeusvaltioperiaate on vaarassa murentua, jos EU ei kaikissa tilanteissa puolusta ihmisoikeuksien loukkaamattomuutta.

– Valko-Venäjä pyrkii huojuttamaan EU:n yhtenäisyyttä ja turvallisuutta ja onnistuu siinä, mikäli jäsenmaat alkavat joustaa ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Tämä on jälleen kerran esimerkki siitä, että EU tarvitsee toimivan, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuvan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan, joka tarjoaa myös turvallisia, laillisia reittejä saapua EU:hun, toteaa Modig.

Honkasalo ja Modig ovat huolissaan siitä, että EU:n oikeusvaltioperiaate on vaarassa murentua, jos EU ei kaikissa tilanteissa puolusta ihmisoikeuksien loukkaamattomuutta ja oikeusvaltioperiaatetta. Oikeus turvapaikkaan kuuluu ihmisoikeuksien ydinkysymyksiin. Ihmisoikeuksien tulisi EU:ssa määritellä kaikkea toimintaa, myös haastavissa tilanteissa.

Meidän tulee EU:ssa huolehtia siitä, että kaikkien ihmisten oikeudet turvataan myös paineen alla.

Puolan ja Valko-Venäjän rajan tilanne nousi esiin eduskunnassa viime viikon kyselytunnilla. Honkasalo kysyi ulkoministeriltä, miten humanitääriseen kriisiin aiotaan vastata ja minkälaista apua pakkasessa paleleville ihmisille tarjotaan.

–  Kyselytunti täyttyi uhkakuvia maalailevista puheenvuoroista, vaikka turvapaikkaa tulee lain mukaan voida hakea ja suojelua myöntää, mikäli henkilö on vaarassa joutua kotimaassaan vainotuksi tai perustavanlaatuisten ihmisoikeusloukkausten kohteeksi. Tämä on kiihkeässä ja uhkakuvia maalailevassa keskustelussa unohtunut, Honkasalo ihmettelee.  Meidän tulee EU:ssa huolehtia siitä, että kaikkien ihmisten, turvapaikanhakijat mukaan lukien, oikeudet turvataan myös paineen alla, Honkasalo painottaa.

Honkasalo ja Modig vaativat Suomelta ja EU:lta toimia Puolan toimien laittomiksi toteamiseksi. Puola rikkoo EU-sopimuksia ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Ratkaisuna tilanteeseen Honkasalo & Modig esittävät, että EU varmistaa turvapaikkaprosessien asiallisen hoitamisen ja takaa kansainvälisen suojelun myöntämisen sitä tarvitseville.