Hyvinvointia kaikille

  1. Perustulo 1000€
  2. Vähimmäiseläke 1000€
  3. Lääkkeet edullisesti
  4. Esteettömyyttä lisättävä

Köyhyys, työttömyys, asunnottomuus, syrjäytyneisyys, yksinäisyys, työkyvyttömyys eivät pääsääntöisesti ole ihmisten henkilökohtaisia valintoja. Ne ovat useimmiten lopputulosta harjoitetusta politiikasta.

Suomella on varaa jakaa hyvinvointia kaikille. Se on mahdollista tehdä ilman nöyryyttävää ja alentavaa byrokratiaa. Hyvä perustulo takaa turvan tilanteissa, joissa ihminen on kaikista heikoimmillaan. Sairastumisen tai työttömyyden kohdatessaan ihminen joutuu usein taistelemaan oikeuksistaan ja on kohtuutonta, että silloin pitää myös taistella byrokratiaviidakossa omasta toimeentulostaan.

Meillä on varaa maksaa asiallisia eläkkeitä ja varaa hoitaa jokainen ihminen arvokkaasti ja laadukkaasti. Eläke ei saa kulua vain lääkkeisiin, vaan Kela-korvaus täytyy määräytyä ihmisen terveyden kannalta välttämättömiin lääkkeisiin ihmisen maksukyvyn mukaan.

Asuinrakennuksissa esteettömyyden lisääminen helpottaa kaikkien elämistä. Se myös mahdollistaa vanhentuessa tai vammautuessa paremmin ja edullisemmin ihmisen asumisen tukemisen tämän omassa kodissaan, silloin kun se on yksilön omakin tahtotila. Ihmisten terveyttä ja vanhenemista on tuettava monimuotoisesti ja aina yksilöllisillä ratkaisuilla.