Korjataan työelämä

  1. Työsuhteiden joustettava elämäntilanteiden mukaan
  2. Työaika lyhennettävä 6 tuntiin / päivä
  3. Vuokratyö kiellettävä
  4. Perutaan aktiivimalli ja kiky
  5. Poistetaan karenssit
  6. Vastentahtoinen osa-aikatyö laittomaksi
  7. Minimipalkka 15€

Suomessa on jo yli puoli miljoonaa työssäkäyvää köyhää. Työntekijöiden köyhyys on seurausta siitä, että palkat ovat jääneet jälkeen ja työelämä on pirstaloitunut. Yhä useampi ihminen ei saa vakituista kokoaikaista työtä, vaan muodostaa koko työelämänsä yhä lyhyemmistä pätkistä. Pätkätyöläisyys on erityisesti nuorten aikuisten todellisuutta, mutta yhä useammin se koskettaa meistä ketä hyvänsä. Pätkätyöläisyys luo epävarmuutta päivittäiseen toimeentuloon, mutta myös pitkällä tähtäimellä tulevaisuuden näkymiin. Yrittämisen riskit on vuokratyöllä, vastentahtoisilla osa-aikatöillä ja 0-tuntisopimuksilla siirretty työntekijöiden kannettavaksi. Säätämällä nämä laittomiksi, yli 300 000 ihmisellä on mahdollisuus saada turvallisemmat näkymät tulevaisuuteensa parantamalla toimeentuloaan sekä saamalla vakautta työsuhteisiinsa.

Palkkakehitys on jämähtänyt ja erityisesti alle 35-vuotiaiden palkat ovat jopa laskeneet 2000-luvulla. Säätämällä minimipalkkalaki 15€/tunti, tuodaan kaikista pienipalkkaisimman säällisen toimeentulon piiriin. Minimipalkkalaki toisi paljon kaivattua selkeyttä työmarkkinoiden vähimmäisehtoihin, joita kuka hyvänsä osaisi vaatia. Se olisi merkittävä parannus nimenomaan työelämän heikoimpien asemaan, mutta loisi samalla pohjan myös vahvemmassa asemassa oleville neuvotella itselleen yhä parempia sopimuksia.

Yleistä työaikaa lyhentämällä nykyisestä 8 tunnista 6 tuntiin palkkatyötä olisi jaettavissa yhä useammille. Se olisi merkittävä palkan korotus, sillä kuukausiansioita ei pienennettäisi. Samalla ihmisten jaksaminen sekä tuottavuus kohenisi merkittävästi. Pitkällä aikavälillä siis menot pienenisivät, hyvinvointi lisääntyisi ja myös ennen aikaiset eläköitymiset vähenisivät.

Perustulon ja työajanlyhennyksen myötä työelämä kokisi todella merkittävän mullistuksen parempaan, sillä ihmisten ei enää tarvitsisi ottaa vastaan mitään riistoehdoilla teetettävää työtä.