Istutaanko Euroopan unionissa kaiken maailman komiteoissa? Muun muassa, ja se on joissain tapauksissa erinomaista. Tästä esimerkkinä ovat tutkintakomiteat, joita Euroopan parlamentti on käynnistänyt veroparatiiseihin liittyvien tietovuotojen herättämänä.

Tutkintakomiteat tuovat parlamentaarikkojen käyttöön parasta asiantuntemusta tutkijoilta, viranomaisilta ja tutkivilta toimittajilta. Tämä asiantuntemus kanavoidaan konkreettisiksi politiikkasuosituksiksi, joiden avulla voidaan haastaa jäsenmaita ja komissiota toimintaan.

Euroopan parlamentissa on toiminut viime vuosien veroparatiiseja koskeneiden tietovuotojen innoittamana useampia tutkintakomiteoita, joista viimeisin oli maaliskuussa 2019 loppuraporttinsa julkaissut TAX3-komitea. Sen suositukset tarjoavat hyvän lähtökohdan veroparatiisien vastaisessa työssä myös tulevan europarlamentin kaudella.

Keskeisin uudistus olisi siirtymä kohti monikansallisten yritysten verottamista yhtenä globaalina yrityksenä. Tällöin oikeudet verottaa monikansallisten yritysten tuloa jaettaisiin eri valtioille käyttäen kaavaa, jossa otetaan huomioon yritysten työntekijämäärät, tuotannon ja markkinoiden maantieteellinen sijoittuminen ja muut todelliseen liiketoimintaan liittyvät seikat. Näin verojen välttelytarkoituksissa perustetut holding-yhtiöt voitaisiin tehokkaasti sivuuttaa verotuksessa.

Tämä aloite on ollut pitkään jossain määrin EU:n agendalla, mutta työtä sen puolesta täytyy jatkaa seuraavien vuosien aikana entistä ponnekkaammin, taitavammin ja päättäväisemmin. Digitaalisen talouden eteneminen ja suurten veroneuvontayritysten kehittämät yhä uudet verosuunnittelutyökalut alleviivaavat aloitteen kiireellisyyttä.

Mahdollisuus verojen välttelyyn on suuryrityksille varattu käsittämätön etuoikeus. OECD:n maltillisen arvion mukaan monikansallisten yritysten aggressiivinen verosuunnittelu merkitsee valtioille jopa 240 miljardin dollarin vuotuisia yhteisöverojen menetyksiä. Arvio vastaa kymmentä prosenttia maailman koko yhteisöveropotista. Häviäjinä ovat tavalliset kansalaiset, mutta myös veronsa ja muut yhteiskunnalliset velvoitteensa asiallisesti hoitavat pienet ja keskisuuret yritykset.

TAX3-komitean työn jatkaminen tulee olemaan avainkysymys myös tulevan parlamentin kaudella. Toivottavasti pääsen olemaan tässä työssä mukana. Aikaa turhaan odotteluun ei ole yhtään. Keskimääräiset nimelliset yritysveroasteet laskivat TAX3-komitean raportin mukaan (kohta 78) EU:ssa vuosien 2000–2018 välillä 32 prosentista 21,9 prosenttiin. Tämä lasku ei tavoita verotuksen porsaanreikien avulla tehtävää verovälttelyä. Sen vaikutus verotuloihin on jopa nimellisiä veroasteita suurempi.

EU:n vastustajat ja markkinoiden sääntelyn purkamisen puolestapuhujat nostavat käytännössä kätensä pystyyn tämän ilmiön edessä. Jotkut puhuvat siitä verokilpailuna, mutta oikeampi sana on .

Pannaan monikansalliset yritykset maksamaan veronsa!