Veroparatiisisijoitukset täytyy saada kuriin!
 
Tässä maailmassamme pääomat liikkuvat nopeasti maasta toiseen. Mitä enemmän pääomaa omistaa, sitä helpompaa on sen siirtäminen verottajan ulottumattomiin.
 
Yksityishenkilöiden veroparatiisisijoitukset ruokkivat tuloerojen kasvua ja epätasa-arvoa globaalisti. Rikkaat rikastuvat entisestään, samalla kun keskiluokan vähiten ansaitsevien asema kurjistuu.
 
Euroopan unioni on ollut viime vuosina etujoukoissa kehittämässä uusia keinoja ongelmien ratkaisuun vasemmiston ja muiden samat tavoitteet jakavien ryhmittymien vetämänä. Maailma ei ole kuitenkaan tullut valmiiksi. Päinvastoin, monet puolueet ovat vastustaneet tarvittavia uudistuksia. Ne ovat siirtäneet keskustelua sivuraiteille esimerkiksi ”sääntelyn purkamisen” merkeissä. Nämä argumentit ovat tuttuja finanssialan lobbausmateriaaleista.
 
Edellisen europarlamentin kaudella otettiin monia edistysaskeleita rahanpesun torjunnassa ja viranomaisten välisessä verotietojen vaihdossa. Nyt pitää kääriä hihat ja jatkaa töitä. Se ei onnistu, jos finanssialan argumentteja toistelevat europarlamentaarikot tai kansainvälistä yhteistyötä yleisemmin vastustavat voimat saavat europarlamentissa enemmistön.
 
Mitä sitten pitäisi tehdä? Yksi tarvittava uudistus olisi puuttua niin sanottujen ”huippuosaajien” (eli jo valmiiksi erittäin paljon tienaavien) veroetuihin. Komissio esitti jo vuonna 2001 yhtiöverotuksen käytännesääntöryhmälle, että tällaiset veroedut pitäisi määritellä haitallisiksi verotuiksi. Aloite ei ole edennyt, mikä on häpeällistä.
 
Toinen iso ongelma on joidenkin jäsenmaiden rikkaille ulkomaisille sijoittajille myöntämät viisumi- ja kansalaisuusohjelmat, joista etenkin Malta ja Kypros tunnetaan. Veropakoa tutkineen europarlamentin TAX3-komitean raportissa siteerattujen arvioiden mukaan EU:n alueella on myönnetty jo ainakin 6000 tällaista erityiskansalaisuutta ja lähes 100 000 sijoitusten tuomaa oleskelulupaa. Komitea oli aiheellisesti huolissaan siitä, että näiden tulijoiden joukossa on muun muassa talousrikollisia.
 
Lopetetaan veronkiertäjien ja talousrikollisten hyysääminen!