Sote-palvelut kuntoon

  1. Lääkäriin viikossa
  2. Kokoaikaista vakituista henkilöstöä riittävästi
  3. Maksuttomat peruspalvelut
  4. Katkeamattomat hoitoketjut

Panostaminen laadukkaisiin ja luotettaviin julkisiin palveluihin tuottaa hyvinvointia meille kaikille ja pitkällä tähtäimellä vähentää kustannuksia, kun panostetaan erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin. Hoidot ja tutkimukset on syytä tehdä ajoissa, jolloin hoidettavana on myös pienemmät vaivat, eivätkä ne välttämättä tarvitse niin raskaita erikoissairaanhoidon operaatioita.

Lääkäriin pitää päästä maksutta viikossa ja terveysasemien pitää olla lähellä kansalaisten arkea lähipalveluina. Vakituiset kokoaikaiset työntekijät sote-palveluissa jaksavat hoitaa paremmin, eivätkä ole vaarassa uuvuttaa itseään. Julkisen alan työntekijöiden lomarahat pitää palauttaa heille. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut pitää saada saman katon alta, eikä ihmisiä pidä juoksuttaa ympäri kaupunkia eri palveluiden perässä.