Europarlamenttivaalien äänestysprosentit jäävät usein pieneksi. Monella voi tulla mieleen kysymys, mitä yksi europarlamentaarikko ylipäänsä voi saada aikaan. Vastauksen löytämistä tähän kysymykseen ei helpota se, että europarlamentin toiminnasta ei juuri kerrota uutismedioissa. Julkinen keskustelu EU:sta pyörii pitkälti Euroopan neuvoston kokousten ja jo hyväksyttyjen direktiivien ympärillä.

Osaavat ja päättäväiset europarlamentaarikot voivat saada Brysselissä aikaan isoja asioita valiokuntien ja komiteoiden jäseninä, raportoijista ja varjoraportoijista puhumattakaan. Parlamentin hyväksymät tekstit syntyvät parlamentaarikoilta tulleiden ideoiden pohjalta. Niiden laatu ja vaikuttavuus ovat kiinni siitä, mikä on parlamentaarikon oma osaaminen ja minkälainen hänen verkostonsa.

Näitä ideoita haluaisin olla tuomassa europarlamenttiin yhdessä tukijoideni kanssa. Harvassa kaupungissa maailmassa vilisee yhtä paljon finanssialan lobbareita kuin Brysselissä, eikä isomman kuvan säilyttäminen tässä lobbausmylläkässä ole kaikille helppoa.

Ei ole sattumaa, että europarlamentaarikot kyllästyivät vuonna 2010 finanssialan lobbareiden ylivaltaan alaa koskevassa tiedontuotannossa niin perinpohjaisesti, että he hankkivat rahoituksen finanssialaa kriittisesti tarkastelevalle Finance Watch -järjestölle.

EU:n asetuksista ja direktiiveistä voidaan laatia sellaisia, että kansalaiset ymmärtävät ja ovat yhtä mieltä siitä, mistä on kyse. Tämän pitää olla lähtökohtana valmistelun kaikissa vaiheissa. Hämärien, monitulkintaisten säännösten takana lymyily lisää elinkeinoelämän lobbareiden ja asiantuntijoiden valtaa demokratian kustannuksella.

Vasemmiston GUE/NGL-parlamenttiryhmä on avainroolissa näiden uudistusten edistäjänä. Sen saaman mandaatin vahvuudesta riippuu osaltaan, mihin suuntaan Eurooppaa lähdetään tulevina vuosina kehittämään. Oma taustani oikeuden, talouden ja koulutuksen alalta antaa tälle työlle erinomaiset mahdollisuudet, mutta tarvitsen siihen sinun apuasi. Äänestä minua tai jotakuta näistä mainioista Vasemmiston kanssaehdokkaista! Hanki meille muutama lisä-ääni tuttavapiiristäsi.

Tärkeintä kuitenkin on, että mahdollisimman moni äänestää. Vain siten Euroopan parlamentti saa tarvitsemansa mandaatin suuryritysten etujen purkamiseen.

Oikeutta ja hyväksyttäviä päätöksiä kaikille – ei harvoille!