Oi­keus ar­vok­kaa­seen van­huu­teen kuu­luu kai­kil­le, ei har­voil­le

Vasemmistoliitto julkisti keskiviikkoaamuna teesinsä vanhustenhoidon kriisin ratkaisemiseksi. Vasemmisto esittää paljon puhutun 0,7 hoitajamitoituksen lisäksi muun muassa rahoitusvajeen korjaamista, tarkempaa hoivan valvontaa ja tiukempia kriteereitä hoivan kilpailutukselle. Eduskunta keskustelee opposition tekemästä vanhustenhoivan tilaa koskevasta välikysymyksestä keskiviikkona iltapäivällä.

– Vanhustenhoivan kriisissä on kysymys isoista moraalisista kysymyksistä. Voimmeko me enää kutsua itseämme sivistysvaltioksi, jos annamme huolenpidon valua sille tasolle, että vanhusten turvallisuus, ravinto tai hygieniakaan eivät välttämättä ole kunnossa. Viime päivinä uutisoiduista epäkohdista voi jo puhua ihmisoikeusloukkauksina, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sanoo.

– Moraalin lisäksi pulaa on myös rahasta. Esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan arvioidaan panostavan noin 1,7 kertaa Suomea enemmän vanhusten hoitoon ja hoivaan. Voimavaroja on kasvatettava luomalla puolueiden yhteistyönä suunnitelma rahoitusvajeen umpeen kuromiseksi kahden seuraavan vaalikauden aikana, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esittää.

Vasemmistoliitto haluaa vanhustenhoidon hoitajamitoituksen kirjattavaksi lakiin 0,7:n vähimmäismitoituksella. Mitoitusta on korotettava määritellysti asiakkaiden hoidon tarpeen kasvaessa. Mitoituksen täyttymistä ja muuta hoidon laatua tulisi valvoa nykyistä tehokkaammin ja sanktioita laiminlyönneistä korottaa. Epäkohdista ilmoittavien asema tulisi turvata.

Vasemmisto esittää myös vanhustenhoidon henkilöstön asemaa parannettavaksi. Nollatunti- ja runkosopimusten sijasta tulisi suosia vakituisia työsuhteita ja työehtosopimuksia on noudatettava. Näin parannetaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta alalla.

Pitkään jatkunut vanhustenhoidon resurssipula näkyy kuntien kilpailutuksissa, joissa hoivan hinta painetaan usein mahdollisimman alas. Vasemmistoliitto haluaa teeseissään hoivan kilpailutuksiin lisää laatukriteereitä ja laadunvalvontaa. Voitontavoittelusta vanhus- ja sosiaalipalveluissa tulisi vasemmistoliiton mielestä tehdä Ruotsin mallin mukainen selvitys, jossa arvioidaan kaupallisten palveluiden laatua ja selvitetään, tulisiko voitontavoittelua rajoittaa.

– Suomen pitää olla maa, jossa jokaisella on oikeus vanheta arvokkaasti ilman huolta ja jossa hoitajilla on oikeus tehdä työnsä hyvin ja arvojaan vastaavasti. Siihen tarvitaan esimerkiksi esittämämme riittävä henkilökuntamitoitus, jota voidaan tarvittaessa porrastaa ihmisten tarvitseman hoivan perusteella, Aino-Kaisa Pekonen sanoo.

– Suomalaiset odottavat nyt päättäjiltä aidosti vaikuttavia ratkaisuja vanhustenhuollon tilanteen parantamiseksi. Tilanteen kauhistelu ei riitä, löysät vaalipuheet eivät riitä, vaan nyt on löydettävä vaikuttavia ratkaisuja. Teeseissämme on näitä ratkaisuja keskustelun pohjaksi, Li Andersson sanoo.