Ope­tus­mi­nis­te­ri­nä aloit­ta­va Jus­si Sa­ra­mo: Mei­dän on var­mis­tet­ta­va, et­tä jo­kai­nen saa toi­sen as­teen tut­kin­non

Jussi Saramo aloittaa työnsä opetusministerinä odottavin tunnelmin. Hän kertoo päätöksen oppivelvollisuuden laajentamisesta olevan viime aikojen sykähdyttävimpiä hetkiä eduskuntatyössä. Alkavalta ministerikaudelta Saramo odottaa hallitusohjelman edistämistä ja ratkaisujen etsimistä koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin. 

‘’Toisen asteen tutkinto on tätä nykyä käytännössä edellytys yhteiskunnassa pärjäämiselle. Siksi oppivelvollisuutta laajennetaan. Lakiteksti ei kuitenkaan yksin riitä, vaan meidän on varmistettava, että jokainen oppilas todella saa tarvitsemansa tuen toisen asteen tutkintoon. Onnistunut lähtölaukaus tälle historialliselle uudistukselle on yksi ministerikauteni tärkeimpiä tehtäviä’’, Saramo kertoo. Hän painottaa, että hyvinvointia ja työtä luodaan panostamalla ihmisten koulutukseen ja osaamiseen. 

Opetusministerinä Saramo puhuu koulutuksesta osana muuttuvaa työelämää ja painottaa, että valtion ja kuntien tulee tarjota välineitä työllistymiseen.

‘’Meillä on vastuu siitä, että ihmiset pysyvät mukana. On kyse lapsista ja nuorista, mutta myös aikuisten jatkuvasta oppimisesta. Ihmisten työurat muuttuvat ja elävät. Jokaisen tulee saada tukea koulutuksen ja osaamisen päivittämiseen.’’

Koronakriisin koulutukseen aiheuttama kuormitus on uudesta opetusministeristä huolestuttavaa. Hän pitää mahdollisena, että kevään aikana nousee uusia tuen tarpeita. 

‘’Vasemmistoliitto tulee olemaan aktiivinen, jotta lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen. Korona ei saa synnyttää kadotettujen nuorten sukupolvea’’, hän sanoo. 

‘’Tilanne on ollut jo ennen koronaa huolestuttava. Koulutusleikkaukset ovat heikentäneet koulutusjärjestelmää sekä maailman huippuna pidettyä peruskoulua. Ne ovat myös nakertaneet tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia. Näitä menetyksiä lähdemme paikkaamaan ja rakentamaan uudelleen oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman koulutuksen keinoin. Tämän lisäksi hallitus panostaa voimakkaasti kaikille koulutusasteille. Esimerkkejä tästä on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvoa vahvistava yli 300 miljoonan euron Oikeus oppia -ohjelma ja lisärahoitus, jonka turvin ammatilliseen koulutukseen saadaan palkattua lisää opettajia.’’

Saramo muistuttaa, että koronan varjoon jäänyt ilmastohaaste ja vastuu sen ratkaisemisesta eivät saa unohtua. 

‘’Koronan aiheuttaman talous- ja hyvinvointikriisin keskellä on syytä korostaa myös elvyttävän finanssipolitiikan merkitystä sekä ilmasto- ja ympäristöasioiden edistämistä. Ilmastotoimet tuovat mukanaan myös ilmastotyöpaikkoja.’’

‘’Nyt on tärkeää, että saamme pidettyä kiinni hallituksen linjasta ja että toimimme aktiivisesti sen eteen, ettei koronakriisiä kaadeta tavallisten ihmisten niskoille’’, hän tiivistää vasemmistoliiton tehtävän hallituksessa.

Saramo on Vantaalla asuva ensimmäisen kauden kansanedustaja ja vasemmiston ensimmäinen varapuheenjohtaja, joka on toiminut aiemmin muun muassa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen erityisavustajana, europarlamentaarikko Merja Kyllösen avustajana sekä vuosina 2005–2009 Vasemmistonuorten puheenjohtajana. Saramo toimii myös Vantaan kaupunginvaltuutettuna. Hänen perheeseensä kuuluu puoliso ja kaksi lasta.

Jussi Saramo toimii ministerinä Li Anderssonin vanhempainvapaan ajan. Hän on aloittanut työnsä 17.12.2020.