Pia Lo­hi­kos­ki: Per­he­va­paa­uu­dis­tus vah­vis­taa työ­elä­män ta­sa-ar­voa

Kansanedustaja ja eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Pia Lohikoski iloitsee hallituksen perhevapaauudistuksesta.

– Perhevapaauudistus on merkittävä yhdenvertaisuusteko ja edistysaskel kohti tasa-arvoisempaa vanhemmuutta, kun isille kiintiöidyt vanhempainvapaat lisääntyvät olennaisesti aiemmasta, Lohikoski sanoo.

Lohikoski pitää uudistusta erittäin tervetulleena ja tarpeellisena sukupuolten välisen tasa-arvon kannata. Uudistus lisää työelämän tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta ja naisten asemaa työelämässä. Myös palkka- ja eläke-erot kaventuvat, kun miehet toivon mukaan käyttävät jatkossa enemmän perhevapaita.

Perhevapaauudistus on merkittävä edistysaskel kohti tasa-arvoisempaa vanhemmuutta.

Odotettavissa on, että isyysvapaiden käyttö kasvaa perhevapaauudistuksen myötä. Aina, kun isille kiintiöityä osuutta on kasvatettu, yhä suurempi osuus miehistä on pitänyt isyysvapaita ja isien perhevapaiden käyttö on lisääntynyt.

– Toivon, että perhevapaauudistuksen vaikutukset ulottuvat laajemminkin yhteiskunnassa vallitseviin käsityksiin vanhemmuudesta ja sukupuolten välisestä työnjaosta. Kun isätkin nähdään perhevapaiden käyttäjinä, naisten asema työmarkkinoilla paranee, Lohikoski sanoo.

Lohikoskelle perhevapaauudistus on myös henkilökohtainen ilonaihe. Hän oli jo yli kymmenen vuotta sitten mukana linjaamassa vasemmistoliiton perhepoliittista 6+6+6 -mallia sekä neuvottelemassa perhevapaakirjauksista hallitusneuvotteluissa 2019.

Kun isätkin nähdään perhevapaiden käyttäjinä, naisten asema työmarkkinoilla paranee.

– Nyt käsillä oleva hallituksen perhevapaauudistus on erittäin hyvä kompromissi ja suuri harppaus oikeaan suuntaan. Olemme tähän tyytyväisiä vasemmistoliitossa, Lohikoski toteaa.

Perhevapaauudistuksella pyritään edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä ja helpottamaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken. Siten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä lisätään. Uudistus huomioi tasa-arvoisesti myös monimuotoisia perheitä ja yrittäjyyden eri muotoja.